A Mathias Corvinus Collegium MCC Mobilitás+ néven kiegészítő finanszírozást nyújt a hallgatók számára külföldi tanulmányi ösztöndíjaikhoz.

Kiknek szól? A felhívásra azok az MCC-s Egyetemi Programban és Vezetőképző Akadémián résztvevő diákok pályázhatnak, akik legalább két hónapot töltenek külföldön egy mobilitási program keretében, és már van elnyert ösztöndíjuk.

Milyen kötelezettségeket kell vállalni? A támogatásra pályázó hallgatónak előzetesen be kell nyújtania egy, a tanulmányaihoz vagy a fogadó ország aktuális politikai és közéleti viszonyaihoz kapcsolódó kutatási tervet, melyről egy MCC-s oktatóval vagy mentorral előzetesen egyeztetett, majd arról az ösztöndíjas időszak végéig zárótanulmányt kell beadnia.A kutatási témához kapcsolódva havi egy publikációt kell készítenie, amelyet a Corvinák blogon fogunk megjelentetni a blog kapacitásának függvényében.

Támogatás mértéke:

Alacsony megélhetésű országok (pl.: Balti államok, Szlovénia, Horvátország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Törökország, Szerbia): 300 EUR/hó

Közepes megélhetésű országok (pl.: Németország, Ausztria, Olaszország, Belgium, Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Portugália): 400 EUR/hó

Magas megélhetésű országok (pl.: Finnország, Svédország, Svájc, Norvégia, Izland, Egyesült Királyság, Írország, Luxemburg, Egyesült Államok): 500 EUR/hó

Jelentkezni 2022. május 6. és május 31. között lehet. A benyújtandó dokumentumok: egy magyar nyelvű önéletrajz, a kutatási terv és az elnyert mobilitási ösztöndíjról szóló igazolás.

Az MCC Mobilitás+ kötelezettségeit (kutatás, publikációk) az MCC központilag meghatározott pontrendszerén felül kell teljesíteni. A félév teljesítéséhez szükséges elvárások és a Mobilitás+ kötelezettségei nem összevonhatók.A pályázatok elbírálását egy Szakmai Bizottság végzi, az Akadémiai Igazgatóság, a Nemzetközi Igazgatóság és Karrierközpont munkatársai bevonásával. A döntésről minden jelentkezőt e-mailben tájékoztatunk.Felmerülő kérdések esetén keressétek bizalommal Kolárovics Olíviát, az mcc_international@mcc.hu email címen.