A Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézete az Európai Együttműködésért (MCC MNI) 2023. január 22-27-e között tanulmányutat szervezett 11 kiválasztott MCC-s diáknak az észak-rajna-vesztfáliai (Nordrhein-Westfalen, röviden: NRW) tartományi fővárosba, Düsseldorfba, valamint szövetségi városba, Bonnba. Az út célja elsősorban a német politikai berendezkedés – kiváltképp a föderalizmus rendszerének – részletes bemutatása, illetve a tartomány és Németország két meghatározó városának megismerése volt.

A tanulmányút Düsseldorfban töltött részének keretében a csoport megismerkedett az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tartományi Parlament NRW-Lengyelország, Ukrajna, Közép- és Kelet-Európa, Baltikum képviselőcsoportjával, amelynek tagja Dr. Marcus Optendrenk, tartományi pénzügyminiszter is. A beszélgetésen résztvevő képviselőcsoporti tagokkal és a miniszterrel élénk eszmecsere alakult ki a magyar-német kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni kilátásairól, az aktuális válságok német és tartományon belüli kezeléséről, valamint az egyes tartományok pénzügyi lehetőségeiről a föderális rendszeren belül. Ezt követően az Állami Kancellária szövetségi, európai, nemzetközi és médiaügyekért felelős államtitkáránál, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány meghatalmazott állandó képviselőjénél a Németországi Szövetségi Köztársaságnál, Dr. Mark Speichnál tett a delegáció látogatást, ahol szó esett többek között az MCC tevékenységéről, Magyarország háborúhoz való hozzáállásáról, valamint az esetleges nézetkülönbségek ellenére folytatott párbeszéd fontosságáról a baráti kapcsolatok fenntartása érdekében. A csoport megismerkedhetett továbbá a Konrad-Adenauer-Stiftung helyi irodáinak munkájával, mielőtt részt vett az MCC MNI, a Német-Magyar Társaság, valamint a düsseldorfi Magyar Főkonzulátus által közösen szervezett, nagy érdeklődés mellett, 110 fő részvételével megrendezett Ezer éve Európa közepén – A magyar állam karaktere című kötet német nyelvű fordításának ünnepélyes, harmadik németországi bemutatóján. A diákok és az MNI kísérő munkatársai betekintést nyertek ezenfelül az Állampolgári ismeretekért felelős Tartományi Hivatal tevékenységébe, majd Bonnban az Academy of International Affairs NRW és a Német Felsőoktatási Csereszolgálat feladatait is megismerhették.

A föderalizmus szövetségi szintjének megismerése részeként a csoport látogatást tett a Bundeswehr bonni székhelyén, megismerkedett Prof. Dr. Ulrich Schlie, az MNI korábbi visiting fellowjának és a Bonni Egyetem Biztonságpolitikai és Stratégiai Kutatásért felelős Tanszék professzorának előadásában a német kül- és biztonságpolitikával, majd Prof. Dr. Ludger Kühnhardttal, a Bonni Egyetem Európai Integrációs Tanulmányok Központjának (ZEI) igazgatójával beszélgetett Magyarország Európa-politikájáról, az EU-s integráció folyamatairól és a magyar-német viszonyrendszer jelentőségéről az EU-n belül. Ezt követően, az ENSZ bonni székhelyén tett látogatás keretében, bemutatta munkásságát és szervezetét Andreas Schäfer, az UNIDO ITPO Germany munkatársa is.

A delegációt fogadta ezenkívül Dr. Ursula Sautter, Bonn alpolgármestere is, akitől a helyhatósági politika világába nyerhettünk betekintést, majd a Deutsche Welle szerkesztőségében járt a csoport, ahol élénk eszmecsere alakult ki a német közmédia helyzetéről. A társaság megismerkedett továbbá a Német Katolikus Külügyi Titkárság nemzetközi munkájával, és végül Prof. Dr. Rudolf Stichwehnél, a Bonni Egyetem Demokráciakutatási Tanszékének igazgatójánál, szenior szociológiai vezető professzornál tett látogatást a csoport.

A szakmai tanulmányút zárásaként a delegáció idegenvezetésen vett részt a régi bonni kormányzati negyedben.