Rasthofer Alexander 1999-ben született Münchenben, majd az alsó-bajorországi Landshutban nőtt fel. Alapszakon a Regensburgi Egyetemen hallgatott politológiát és történelmet, miközben az egyetem Magyar Intézetben elvégezte a „Hungaricum” továbbképzést, amelynek keretein belül magyar nyelvet, politikát, történelmet és országismeretet tanult. Ezt követően szintén a Regensburgi Egyetemen szerzett mesterdiplomát demokráciatudományok területén, Kelet- és Közép-Kelet-Európa politikai rendszereinek fókuszával. A Bajor Szabadállam Max Weber-programjának ösztöndíjasa volt, korábban a Bundestag gyakornokaként, a Leibniz Kelet- és Délkelet-európai Tanulmányok Intézetének (IOS) hallgatói asszisztenseként és a Müncheni Magyar Intézet (UIM/MMI) tudományos munkatársaként is dolgozott. Anyai ágon félig magyar, beszél németül, angolul, magyarul és arabul. Mindemellett rendelkezik Németországban elismert latin és ógörög felsőfokú nyelvvizsgával.