A Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlítások Intézetének (WIIW) közelmúltbab bemutatott átfogó tanulmánya részletesen tárja fel a nyugat-európai működőtőke befektetések gazdasági, társadalmi, munkaerőpiaci hatását régiónkban az 1990-es évektől napjainkig.

A tanulmány középpontjában a német és osztrák befektetések állnak, melyek a rendszerváltozás időszakától kezdve jelentős mértékben járultak hozzá a térség államainak gazdasági növekedéséhez. Emellett pedig elősegítették a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek mértékének visszaszorítását. Milyen hasznot húztak a nagy nyugati befektetők, illetve a Közép- és Kelet-Európa államai a külföldi befektetésekből? Mikor beszélhetünk kölcsönösen előnyös, vagy kevésbé kedvező partnerségi kapcsolatokról? Milyen tanulságokat vonhatunk le a negatív és pozitív példákból? Ennek jártunk utána!