Tisztelt Elnökség, kedves küldöttek, kedves barátok, hölgyeim és uraim!

Mi, a CDU, három nem könnyű évet éltünk át, és tavaly súlyos vereséget kellett elszenvednünk a szövetségi parlamenti választásokon. De ez az idő már mögöttünk van. Ez a pártkongresszus a CDU számára az újrakezdés és a megújulás erőteljes jelét adja. Nem vesztettük el az önbizalmunkat, sem a hazánk iránti polgári felelősségünket. Éppen az új kormány miatt itt, Berlinben, Németországnak igénye van egy olyan CDU és CSU szövetségre, amely továbbra is az országot szolgálja, amely válaszokat ad korunk égető kérdéseire, és amely ma ellenzékben mindenekelőtt azt az igény támasztja magával szemben, hogy „holnap” újra kormányozhasson.

Ne áltassuk magunkat, lehet, hogy addig még hosszú út vezet. Az, hogy ez az út valójában milyen hosszú lesz, azonban nem csak, de rajtunk is múlik. Ha vitatkozunk, ha mindenben más véleményt formálunk, ha nem egy világos képet mutatunk, ha nem vagyunk naprakészek a kérdésekben, akkor nagyon sokáig tarthat, és még akkor sem biztos, hogy egyáltalán sikerülni fog. Azonban, ha gyorsan talpra állunk, ha nyitottak vagyunk az érdekes vitákra, ha egyszerűen örömünket leljük abban, hogy aktívan részt vehetünk országunk és az Európai Unió alakításában – mindenekelőtt országunkban élő emberek életkörülményeinek javításában –, akkor a vereség egy új kezdet, egy új lehetőség is lehet számunkra. Eltökélt szándékom, hogy mindannyiukkal, az új elnökséggel, kibővített elnökséggel, valamennyi választott képviselőnkkel, pártunk tagjaival, valamint azokkal, akik csatlakozni kívánnak hozzánk, együtt ragadjuk meg ezt a lehetőséget.

Új szerepünkben egyszerre három feladatot kell megoldanunk: először is, erőteljes ellenzéknek kell lennünk a szövetségi parlamentben. Másodszor, választásokat akarunk nyerni a tartományokban. Harmadszor, nem elég csak ellenzékben lenni. Szeretnénk saját válaszokat adni és egy új alapprogramot írni.

Ellenzékben, kedves barátaim, már nem kell számolnunk a koalíciós partnerekkel. Kimondhatjuk, amit gondolunk és megtehetjük, amit mondunk. A legfontosabb feladatunk az lesz, hogy ellenőrizzük a kormányt és kihívások elé helyezzük a kancellárt. És ha már itt tartunk, van néhány kérdésünk jelenlegi kancellárunkhoz:

Ön, Scholz úr, azt mondta: „aki tőlem vezetést rendel, az vezetést is kap”.

A kérdésünk tehát az, hogy milyen vezetésre gondol? Ön általános kötelező védőoltást akar és elutasítja, hogy kormányának tervezetét a Bundestag elé terjessze. Németországban az inflációs ráta és az energiaárak magasabbak, mint évtizedek óta bármikor. Az emberek féltik megtakarításaikat, nyugdíjukat, jövedelmüket. Azonban Öntől nem kapnak választ. Első kormánynyilatkozatát majdnem másfél órán keresztül tartja a Bundestagban. Ebben a kormánynyilatkozatban nem szerepelnek azonban a szövetségesi védelmi stratégia, a honvédelem, sőt még a Bundeswehr szó sem. Ezekben a napokban nemcsak Németország és Európa, hanem az egész világ aggódik az európai béke miatt. Ön eddig sem Washingtonban, sem Moszkvában nem járt, valamint a német és a nemzetközi közvélemény még arról sem tud, hogy Ön legalább az amerikai és az orosz elnökkel tárgyalna. Minden elődje, kancellárúr, Helmut Schmidttől kezdve – aki nyilvánvalóan az Ön nagy példaképe – vezető szerepet játszott volna ebben a helyzetben, kezdeményezett volna, napi szintű megbeszéléseket és eszmecseréket folytatott volna nemzetközi partnereivel.

Elkötelezettek vagyunk a politikai vezetés és a politikai felelősségvállalás mellett. Idén március 27-én Saar-vidékben, május 8-án Schleswig-Holsteinben, május 15-én Észak-Rajna-Vesztfáliában, valamint október 7-én Alsó-Szászországban lesznek választások. Ez a Kereszténydemokrata Unió felelősséget visel, vezető szerepet játszik Németországban, és ezt a felelősséget tovább akarjuk vinni. Armin Laschet ma reggel már elmondta, hogy a trenddel, a közvélemény-kutatásokkal, a rövid távú hangulatokkal szemben is lehet menni, és hogy Reiner Haseloff ezt tavaly, 2021 júniusában bebizonyította, amikor nagyon világos elhatárolódással – különösen a szélsőjobboldal felé – megnyerte a tartományi választást.

De mi magunk is szeretnénk meggyőző koncepciókat bemutatni. Nem kell minden nap minden témáról, mindenkiről és mindenről mondanunk valamit, de a jelen és a jövőnk alapvető kérdéseiről igenis mondanunk kell valamit. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassak néhány részletet: hogyan képzeljük el a szociális piacgazdaságot az éghajlatváltozás idején? Hogyan alakítsuk a külső és belső biztonságot a növekvő fenyegetések idején, és hogyan értelmezzük mi, a Kereszténydemokrata Unió, a társadalmi igazságosságot a demográfiai változások idején. A kormánykoalíció itt Berlinben gigantikus kiadásokat tervez az állami költségvetésből és szinte korlátlan mértékű állami hitelből tartja fent magát. Meg kell mutatnunk, hogy ez a nagy kihívás, ez az átalakulás – amellyel mindannyiunknak szembe kell néznie –, hogy az éghajlatvédelem és az ipari munkahelyek együtt járnak. Ezért mondjuk azt, hogy ezt nem lehet kizárólag állami költségvetéssel, magas adókkal és járulékokkal megoldani. Ezt csak az emberekkel együtt lehet megvalósítani, csak a gazdasággal együtt lehet megvalósítani, és mindannyiunknak együtt kell hozzájárulnunk ahhoz, hogy ez a projekt sikerrel járjon.

Az ukrán keleti határon zajló konfliktus veszélyezteti a békét kontinensünkön. Tudjuk, hogy hazánk belső biztonságát egyre inkább a politikai szélsőségek fenyegetik. A német társadalom egy részének növekvő radikalizálódása nagy kihívást jelent országunk minden demokratája számára. Különösen aggaszt bennünket a szélsőjobboldalon tapasztalható tömeges radikalizálódás. Innen egyenes út vezet Walter Lübcke meggyilkolásához, amelyre idén júniusban immár harmadszor emlékezünk. Nem csak ezért, de ezért is állunk ki a politikai radikalizmus minden formája ellen. Mi a védhető demokrácia oldalán állunk, kiállunk a rendőrségünk mellett és a politikai radikalizmus minden formája ellen, jöjjön az akár jobbról, akár balról.

Végül néhány szó a szociálpolitikáról. Igen, kedves barátaim, a szociálpolitika nem a kapitalizmus javítóműhelye. Mi szociális piacgazdaságot mondunk, a szociális elem pedig egyúttal piacgazdasági rendünk alkotó része is. Két fontos kérdésre kell választ adnunk, ha pártunk új irányba akar indulni. Egyrészt a társadalombiztosítási rendszereket hosszútávon fenntarthatóvá és demográfiailag stabillá kell tennünk. A fiatal generáció joggal kérdezi tőlünk, hogy hogyan lehet általánosságban a szociális biztonsági rendszereket, mindenekelőtt pedig a nyugdíjrendszert úgy biztosítani, hogy ne csak az idősebb generáció – akik számára ez biztosítva van – hanem a fiatalabbaknak is legyen esélye arra, hogy időskorában elegendő jövedelemhez jusson. Valószínűleg ez lesz számunkra a legnagyobb kihívás, hogy ebben a kérdésben új javaslatokat tegyünk. Mindazonáltal, a keresztény társadalmi tanítás és a protestáns szociális etika régi ígérete – nevezetesen a munkavállalók részvétele nemzeti gazdaságunk termelő tőkéjében – még mindig nem teljesült.

Kedves barátaim, mindezt egy új alapprogrammal szeretnénk alátámasztani. A CDU eddigi története során három alapvető programot fogadott el. 1978-ban Szabadság, igazságosság, szolidaritás, 1994-ben Szabadság és felelősség, 2007-ben pedig Szabadság és biztonság címmel. A legjobb alapprogram mindhárom közül valószínűleg 1978-ban lett megalkotva, amikor már ellenzékben voltunk. Talán ez is közrejátszhatott ebben. Mindenesetre a léc magasra lett téve. Ahogyan öt évtizeddel ezelőtt, most is új válaszokat kell adnunk az előttünk álló évekre, talán évtizedre. Válaszokat arra, hogy mi tesz minket mássá, és mi az, amiben csak mi lehetünk sikeresek. A szabadság szó mindhárom alapprogram címlapján szerepelt. Véleményem szerint ez nem hiányozhat az új kiáltványból sem, de talán még inkább hangsúlyoznunk kell az állampolgárok egyéni felelősségét, nemcsak a társadalom, de önmaguk iránt is.

Egészen biztosan kicsit intenzívebben kell majd gondolkodnunk a társadalomban rejlő lehetőségekről és az igazságosság kérdéséről. Továbbá és különösen a hátrányos helyzetű és oktatási szempontból hátrányos helyzetű gyermekek esélyeiről, akiknek jóléti államunk aktivizáló segítsége és egy jó, vagy talán úgy is mondhatnám, hogy jobb oktatáspolitika nélkül nincs esélyük arra, hogy saját erejükből legalább szerény jólétet érjenek el hazánkban. Nem kell mindent újra feltalálnunk, hálával és egy kis büszkeséggel tekinthetünk vissza arra, amit Németországban az elmúlt hét évtizedben létrehoztak és kifejlesztettek, nagyrészt a mi vezetésünk alatt és a mi részvételünkkel. Szilárd alapokon állunk. Ebből az alapból kiindulva nem fogunk egyszerűen a korszellem után futni. Éppen ellenkezőleg, mi a civil társadalmat és a családot védjük. Ugyanúgy elkötelezettek vagyunk a tolerancia és a szabadság mellett, mint a véleményszabadság védelme, a nyílt és szükség esetén vitatott demokratikus vita mellett. Nem fordítjuk el a tekintetünket és nem fogjuk be a fülünket, nem engedjük, hogy a társadalmi változások elmenjenek mellettünk, ellenben aktívan alakítani akarjuk azokat. Megvédjük a családokat. A gyengék és azon segítségre szorulók emberek szószólói vagyunk akiknek szüksége van a szolidaritásunkra.

Kiállunk a Bundeswehr mellett, ahogy európai és nemzetközi kötelezettségvállalásaink mellett is. Mi egy erős, cselekvőképes Európát akarunk, nem pedig egy mindent elsöprő európai szövetségi államot. Egy olyan Európai Uniót, amely ellátja alapvető feladatait, különösen azokat, amelyeket a nemzetállamok egyedül már nem tudnak kezelni. A társadalmi csoportokat nem egymás ellen játsszuk ki, hanem együtt irányítjuk az országot velük. Továbbá – és kedves barátaim, ez is egy feladat, sőt talán a legfontosabb feladata egy néppártnak napjainkban – mi magunk kell, hogy vállaljuk fel és kezeljük a társadalmi konfliktusokat annak érdekében, hogy aztán közös megoldásokat találjunk rájuk, legalábbis a mi politikai véleményspektrumunkon belül.

Végezetül pedig tudjuk, hogy a gazdaság nem minden, de sikeres és versenyképes gazdaság nélkül sem országunk ökológiai szerkezetének az átalakítása, sem a Német Szövetségi Köztársaság jóléti állama nem tartható fenn hosszú távon. Ezért van a munkavállalóknak és a vállalkozóknak egyaránt szilárd helye az Unióban. Ez egyúttal a szociális piacgazdasággal kapcsolatos alapértelmezésünk is. Ebben az értelemben mi keresztények a CDU-ban önmagunkkal szemben is elvárásokat támasztunk, ugyanakkor alázatosaknak és szerénynek kell lennünk, hiszen önképünk szerint földi létünk során, mindig csak az utolsó előtti válaszokat adjuk. Liberálisak és nyitottak vagyunk, ugyanolyan mértékben nyitottak az új és szociális, vagy hagyományos és megőrzendő kérdésekre. Így még a szó legjobb értelmében is konzervatívok vagyunk, mert ahogy Andreas Rödder mondta a közelmúltban: A konzervatívok elsajátították azt a hozzáállást, hogy amit ma sziklaszilárdan vallunk, az holnap akár teljesen tévesnek tűnhet számunkra, és fordítva. A konzervatív gondolkodás igazi előnye – folytatja Rödder –, hogy megvéd minket a dogmatizmustól és az abszolutizmustól. Igen, kedves barátaim, hölgyeim és uraim: erős alap, tiszta pálya. Ezt választottuk a német CDU 34. pártkongresszusának mottójaként. Erős bázisunk van. Közel 400 000 tagot számlálunk. Közülük több mint 250 ezren vettek részt az új pártelnök megválasztásáról szóló szavazáson. Szeretném mindannyiuknak már most megköszönni a részvételüket. Tagjaink kétharmada vett részt ezen voksoláson – több mint a felük egyébként digitálisan. Ez a párt él, aktív, és most vezetést, erős vezetést és világos irányvonalat vár tőlünk.

Szeretném személyesen is megköszönni azoknak, akik rám szavaztak, és szeretnék egy személyes köszönetet mondani a két versenytársamnak is, Norbert Röttgennek és Helge Braunnak. Köszönöm mindkettőtöknek az elmúlt hetekben és hónapokban tanúsított korrekt együttműködést. Köszönöm a támogatásukat, hölgyeim és uraim. Most biztosítanunk kell, hogy a CDU új vezetése világos irányt vegyen.

De minden érdemi kérdésről szóló döntés előtt ott van az unió pártok közti együttműködés kérdése. Polgári gondolkodásúnak nevezzük magunkat, és ha ez igaz, akkor mindenekelőtt magunk közt is így kell viselkednünk. Éppen ezért még egyszer és utoljára ebből a pozícióból engedjenek meg néhány szót. Amit 2021-ben az Unióban tapasztaltunk, nem ismétlődhet meg, és nem is fog megismétlődni. Igen, vitatkozhatunk, a lényegi kérdésekben is meg kell küzdenünk egymással, és ha szükséges, vitatkoznunk is kell, de végül közös eredményekre kell jutnunk. Végül is, megoldásoknak kell lenniük, és itt kifejezetten a CDU és a CSU közösségére gondolok. Egy olyan jó kombinációt alkotunk egy szinte kongeniális konstrukció formájában, amit más európai kereszténydemokraták csak irigyelnek tőlünk. Ha ezt jól és helyesen tesszük, akkor együtt olyan választói potenciált tudunk kiaknázni, amelyet egyedül sem a CDU, sem a CSU nem tudna kihasználni. Ezért indulunk el ezen az úton a mai pártkonferencián. Ezért tudom, és mindannyian tudjuk, hogy milyen felelősség nehezedik most a vállunkra, de merjük megtenni. Bátran és egy kis vidámsággal is hozzá akarunk látni ehhez a feladathoz. Kedves barátaim, ha felismerhetővé válik, hogy örömünket leljük ebben a munkában, ha az emberek, nemcsak a párttagjaink, hanem a választók is azt látják, hogy mi, a németországi kereszténydemokraták örömmel dolgozunk, akkor ez átragad a választóinkra, akkor ez átragad a választási eredményeinkre is. Ha ezt az utat akarják velem együtt járni, ha ezt az utat akarják velünk együtt járni a mai naptól kezdve, ha azt akarjuk, hogy újra felismerhető örömünk legyen a közös munkában, akkor kérem az Önök, a német CDU 34. szövetségi pártkongresszusának küldötteinek, a bizalmát mindehhez. Köszönöm szépen.

 

Forrás: #Merzrede beim Bundesparteitag der CDU Deutschlands. online elérhető: https://www.friedrich-merz.de/

Fotó: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP