A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért vendégoktatója, Dr. Klaus-Rüdiger Mai „Németország átalakulóban – társadalom, kultúra politika” címmel tartott mintegy 50 érdeklődőnek előadást 2022. április 25-én a Belvárosi Scrutonban.

A történész és publicista bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a világ jelenleg egy paradigmaváltás időszakát éli át. A pénzügyi- és adósságválság, a migrációs krízis, a túlnépesedés, az éghajlatváltozás, valamint az Ukrajnában zajló orosz háború is kiválóan érzékelteti, hogy egy olyan korszakos változás idejét tapasztaljuk nap mint nap, amely a késő ókorból a középkorba, illetve a késő középkorból az újkorba való átmenettel hasonlítható össze. Ezt a paradigmaváltást a különböző társadalmi áramlatok és csoportok manapság tudatosan vagy öntudatlanul teszik magukévá, és amely a status quo megváltozása révén arra kényszeríti őket, hogy új koncepciókat és célkitűzéseket dolgozzanak ki.

A jelenlegi nagy átalakulásokban az MCC vendégoktatója szerint központi szerepe van a késői kapitalizmus és a válság fogalmainak, valamint a „társadalmi átalakítás” koncepciójának. Utóbbit Karl Polanyi magyar közgazdász meghatározása után „nagy átalakulásnak” nevezik. Az ezzel a fogalommal összefüggésbe hozott elképzelések spektruma, amelyet alapvetően a német baloldali-liberális elit követ, széles skálán mozog: a kapitalizmus reformjától egészen annak eltörléséig terjed.

Mai ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy amióta Angela Merkel, volt német kancellár 2020-ban Davosban gigantikus, történelmi gazdasági és társadalmi átalakulásokat emlegetett, egyre többen – mint például Annalena Baerbock, jelenlegi szövetségi külügyminiszter, Wolfgang Schäuble, volt szövetségi pénzügyminiszter, valamint Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum alapítója – használják Polanyi fogalmát Németországban.

A történész szerint ezáltal is nyilvánvalóvá válik, hogy a „nagy átalakulás” valóban korunk egyik legjelentősebb és leghatásosabb hívószava, amelyből olyan további elképzelések következnek, mint a fenntarthatóság, a rendszerváltozás, valamint a karbonsemleges társadalom. Mostanra nyilvánvalóvá vált továbbá, hogy a „nagy átalakulás” koncepciója mind a gazdaságra, mind a társadalomra és ezáltal a történelemre is nagy hatással lesz.

Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy ezek a változások egyúttal számos kérdést vetnek fel a politikai aktorok számára is, amellyel kapcsolatban Mai a jelenlegi szövetségi kormány (SPD-FDP-Zöldek) koalíciósszerződésben foglalt utópikus terveit, valamint a fennálló háborús és gazdasági válsághelyzetben meghozott intézkedéseket állította egymással szembe.

Az előadást a közönség részéről érkező számos kérdés megvitatása, valamint egy állófogadás zárta.