A többpólusú világrend kialakítását sürgette Prof. Dr. Heinz Theisen a Magyar Német Intézet az Európai Együttműködésért november 9-i, közel 50 fő részvételével megtartott rendezvényén, amelynek keretében a legújabb könyvét mutatta be. Az eseményt, Dr. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója nyitotta meg, aki kiemelte az ehhez hasonló rendezvények és látogatások szerepét a bilaterális kapcsolatok alakításában. Theisen professzor bevezető előadásában Európa és az Európai Unió kihívásairól, szerepéről, ezen belül Magyarország és Németország helyzetéről, valamint az aktuális geopolitikai folyamatokról beszélt.

 

A politológus elmondta továbbá, hogy a Közép- és Kelet-Európai országok esetében különösen fontos az önérvényesítés és a saját érdekek melletti határozott kiállás. Ugyanis ezek az országok az évszázadok során többször megtapasztalták azt milyen elnyomás alatt élni. Kiemelte ezenfelül, hogy különös szimpátiával tekint arra, hogy Magyarország a jelen háborús viszonyok között is ki mer állni érdekei mellett és azoknak hangot is ad – Németországgal ellentétben. Theisen szerint a nyugati baloldali „mainstream” egy globális társadalomban és világban gondolkodik, ami egy idealista, hamis világkép. Ehelyett szerinte a helyi érdekekre kellene koncentrálni és a belső megosztottságot megszüntetni, hogy a helyi kultúrák és hatalmak egymás mellett tudjanak élni, és ha kell, együttesen fellépni külső támadásokkal, fenyegetésekkel szemben. Előadásában Theisen azt is hangsúlyozta továbbá, hogy erre Európában különösen azért van szükség, mert a kontinens gazdasági és demográfiai helyzetét nézve kiszolgáltatottabb, mint Észak-Amerika, vagy Kelet-Ázsia demokratikus országai.

Így a politológus szerint Európának „vissza kell lépnie egyet” és „korlátoznia kell önmagát” annak érdekében, hogy újra megtalálja közös érdekeit, amelyeknek segítségével egy egységes, nagyhatalmi szereplő lehet egy multipoláris világban. Zárógondolatként elmondta továbbá, hogy „egy olyan Európára van szükség, amely megvéd.” Theisen szerint fontos, hogy Európa, ha kell, segíteni tudjon szomszédjainak, de leszögezte, hogy a kontinens közösségének nem feladata az egész világ problémáinak a megoldása.

Prof. Dr. Heinz Theisen a Mathias Corvinus Collegium égisze alá tartozó Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért meghívására látogatott 2022. november 7-11. között Magyarországra. Útjának célja többek között az volt, hogy megismerje a magyar közéleti viszonyokat, valamint megbeszéléseket folytasson magyar döntéshozókkal, a tudományos élet és az itthoni think-tank világ képviselőivel. Prof. Dr. Theisen látogatói programja keretében többek között találkozott Dr. Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával és Dr. Törcsi Péterrel, az Alapjogokért Központ operatív igazgatójával, Prof. Dr. Ellen Bossal, az Andrássy Egyetem Budapest prorektorával, Ugrósdy Márton Politikai Igazgatói Irodát vezető helyettes államtitkárral, Varju Krisztina európai kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárral, Hock-Englender Ibolyával, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökével, valamint Schőberl Mártonnal, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatójával. A professzor megismerkedhetett ezenfelül a Konrad-Adenauer-Stiftung és a Friedrich-Ebert-Stiftung budapesti irodájának munkatársaival, a Migrációkutató Intézet igazgatójával és vezető kutatójával, Schiffer Andrással, a Lehet Más a Politika párt alapítójával, Dr. Ujházi Lóránddal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetőjével, Prőhle Gergellyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatójával, illetve Azbej Tristannal, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárral is.