A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért vendége volt Prof. Dr. Susanne Schröter, német etnológus, iszlámkutató és a frankfurti Globális Iszlám Kutatóközpont (FFGI) igazgatója, a frankfurti Goethe Egyetem tanára és a Republik21 - R21 polgári politikai thinktank egyik alapítótagja, aki kritikusan szemléli az integráció körüli vitakultúrát. Vajon a Nyugat a saját kettős mércéje miatt vall kudarcot a jelenlegi válságokkal szemben? Mennyire egységes az állítólagos egység, ha a nemzeti érdekekről van szó? Ezekre a kérdésekre keres választ Susanne Schröter legújabb könyvében, a „Globális kudarc? A Nyugat az elbizakodottság és öngyűlölet között” című legújabb könyvében („Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass”), amelyben a Nyugat mélyreható strukturális problémáját diagnosztizálja.

A 2023. március 8-án a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Scruton kávézójában mintegy 100 résztvevővel tartott könyvbemutatón Schröter professzor a Nyugat politikai helyzetét elemzi, és azt a tézist állítja fel, hogy a Nyugatot a bukás veszélye fenyegeti. Ennek okát elsősorban a Nyugat szellemi-morális állapotában látja, melyet az elbizakodottság és az öngyűlölet jellemez.

A rendezvényt Dr. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért (MNI) igazgatója nyitotta meg, a moderátor Prof. Dr. Heinz Theisen, a kölni Észak-Rajna-Vesztfáliai Katolikus Egyetem politológia professzora, a Mathias Corvinus Collegium vendégkutatója volt. Theisen professzor kiemelte azt a bátor elkötelezettséget, amellyel Schröter az iszlámot kutatja Németországban, és kifejezetten szembeszáll azzal a széles körben elterjedt vélekedéssel, hogy a nyugati normák minden további nélkül átültethetőek más kultúrákba. Schröter felismeri az összefüggéseket az öngyűlölet és az elbizakodottság között a nyugati világpolitikában, és ezzel hatalmas hiányt pótol a német politikai kutatásban.

A közelmúlt fegyveres konfliktusait tekintve Ukrajnában, Afganisztánban vagy Maliban, valamint a nyugati kormányok által a migrációs mozgalmak, az iszlámizmus és a cancel culture kezelése során felmutatott koncepciómentes politika okán Schröter professzor a Nyugatról olyan látleletet rajzol fel, amely az önhittség és az öngyűlölet között vergődik, és amely folyamatosan a demokrácia értékeire hivatkozik, ugyanakkor elárulja azokat, amikor csak lehetőség nyílik rá. Vajon a Nyugat jó úton halad afelé, hogy elveszítse saját bel- és külpolitikájának hitelességét? Vajon a Nyugatot a bukás veszélye fenyegeti? Van még remény? Mennyit érnek a Nyugat saját eszméi?

Schröter professzor kritikájának egyi fontos eleme az, hogy Németországban politikai és tudományos körökben immár lehetetlen nyílt vitát folytatni számos kérdésről, például az integrációról. „Vigyáznunk kell, hogy az egyéni szabadságjogok el ne vesszenek" – jelentette ki a professzor. Beszélt arról is, hogy könyvének ötlete Afganisztán példájának a tanulmányozásakor született, ahol a nyugati hatalmak 2020-as kivonulása után nem volt említésre méltó civil társadalom, amely szembe szállhatott volna a tálibokkal. Szerinte ez csak egy a sok eset közül, ahol a Nyugat teljesen tévesen feltételezte, hogy befolyása automatikusan demokratizálódási folyamatokat indít el egy iszlám uralta társadalomban. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Schröter professzor bírálta a nyugati külpolitika alkalmatlanságát, amely nem képes tanulni a közelmúlt válságainak hibáiból, mint például az iraki háború vagy a sikertelen migrációs politika. Éppen ellenkezőleg, a hibákat a liberális modernizációs politika álcája alatt szépítik és moralizálják.

__

A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért többnapos, értékes látogatói programot állított össze Schröter professzor asszony számára, melynek keretében számos közszereplővel, partnerekkel találkozhatott és több magyar sajtóorgánumnak is interjút adott. Schröter professzort a Német-Magyar Intézet vendégeként fogadta Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója és Dr. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Schröter professzor értékes betekintést nyert a Magyar-Német Intézet munkájába és találkozott az intézet jelenlegi vendégelőadóival, valamint az MCC más kutatóintézeteinek (pl. a Migrációkutató Intézet) képviselőivel, és megbeszélést folytatott Erdei Krisztiánnal, a Kommunikációs Igazgatóság vezetőjével.

Schröter professzor programjában kétoldalú megbeszélések szerepeltek a Konrad-Adenauer-Stiftung, a Hanns-Seidel-Alapítvány és a Friedrich-Ebert-Alapítvány képviselőivel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatójával, Schőberl Mártonnal, Varjú Krisztina európai kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárral, Prőhle Gergely volt nagykövettel, a Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatójával illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával, Prof. Dr. Deli Gergellyel.

Vendégünk ellátogatott az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemre, ahol megbeszélést folytatott Prof. Dr. Ellen Bos rektorhelyettessel és a Doktori Iskola vezetőjével, valamint Dr. Heinrich Kreft professzorral, a diplomáciai tanszék vezetőjével.

Schröter professzort fogadta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökhelyettese, Schubert Olívia, továbbá látogatást tett az Országgyűlésben, ahol fogadta őt Ritter Imre, a magyarországi német nemzetiség parlamenti képviselője, az Országgyűlés nemzetiségi bizottságának elnöke, aki körbe vezette vendégünket Országházban.

Schröter professzor számos közéleti személyiséggel is találkozott, így a Nézőpont Intézet igazgatójával, Dr. Mráz Ágostonnal és Törcsi Péterrel, az Alapjogokért Központ igazgatójával. Ezenkívül interjút adott a Mandiner hetilapnak, a Magyar Nemzetnek és a Magyar Hírlapnak, a Magyarország Barátai című magazinnak és a Kossuth Rádiónak.

Schröter professzor a könyvbemutató és az azt követő élénk pódiumbeszélgetés után rendkívül elégedett volt, és találóan így zárta a minden szempontból sikeres rendezvényt: „Fájdalmas estét szereztek nekem, de talán szükség volt rá, hiszen fájdalmas viták nélkül nem lehet tanulni". Schröter professzor asszony elutazásának előestéjén lelkesedését fejezte ki magyarországi látogatásával kapcsolatban, és külön kiemelte a rendkívül értékes, intellektuálisan differenciált beszélgetéseket, melyet Budapesten folytathatott.

Köszönjük Schröter professzor asszonynak az MCC-nél tett látogatását, és várakozással tekintünk egy hosszú távú partnerség és további értékteremtő párbeszéd elé, amely bizonyára mindannyiunkat tovább fog gazdagítani.

_______________________________

Prof. Dr. Susanne Schröter 1957-ben született, majd a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem néprajz, szociológia, politológia és pedagógia szakjain tanult. Tanított és kutatott többek között a Chicagói Egyetemen és a Yale Egyetemen. 2004-ben a Passaui Egyetem Délkelet-Ázsia Tanulmányok tanszékére került, majd 2008-ban a „Gyarmati és posztkoloniális rendek etnológiája" és a frankfurti Goethe Egyetem professzorává nevezték ki. Ott 11 évig volt a „Normatív rendek kialakulása" kiválósági klaszter vezető kutatója, 2014 óta pedig a frankfurti Globális Iszlám Kutatóközpont vezetője.