Február 5-én a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézete megrendezte hagyományos évnyitó rendezvényét, amelynek keretében bemutatta az újonnan megjelent „Ungarn ist anders” című kötetét. A Scruton rendezvénytérben tartott könyvbemutatón mintegy 150 ember vett részt.

A rendezvényt Dörstelmann-Fodor Kinga, a Magyar-Német Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg. Ezután Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója köszöntőjében ismertette az intézet létrejöttének történetét, valamint külön köszönetet mondott az intézet munkatársainak, valamint Bauer Bence igazgatónak, a könyv serzőjének és Frank-Lothar Kroll professzornak, a könyv szerkesztőjének.

Ezután Frank-Lothar Kroll, a Chemnitzi Műszaki Egyetem európai 19. és 20. századi történelem professzora, valamint a Magyar-Német Intézet vendégprofesszora, összefoglalta a könyv tartalmát az érdeklődő közönség számára. Kroll kiemelte, hogy a könyv összegzi a legaktuálisabb témákat, ami már magából a sorozat címéből is nyilvánvaló – Beiträge zur Deutsch-Ungarischen Verständigung (Szemelvények a magyar-német párbeszédhez). A sorozat első kötete, "Ungarn ist anders" címmel jelent meg, és fontos támpontot nyújt a két nemzet közötti megértéshez. Feltárja a két ország és nép sajátosságait, valamint felismerésre és elfogadásra ösztönöz egymás egyedi álláspontjai iránt. Ez az megközelítés ma különösen aktuális. Különösen Németországban, ahol a politika gyakran befolyásolja a média által Magyarországról közvetített képet, és a kis közép-európai ország történelmének, kultúrájának és politikájának ismerete a népesség körében gyakran hiányos.

A könyv bemutatását követően Bauer Bence, a könyv szerzője, és Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, a szerkesztő közötti pódiumbeszélgetést Dörstelmann-Fodor Kinga moderálta. A könyv megírásának motivációjára és céljaira vonatkozó kérdésekre Bauer Bence úgy válaszolt, hogy elsősorban egy hiányt igyekezett betölteni, mivel véleménye szerint a piacon jelenleg  nem kapható olyan könyv, amely Magyarország sajátos perspektíváit és álláspontját közvetítené és magyarázná el a német nyelvű olvasóközönség számára. A németek gyakran előítéletekkel és félinformációkkal rendelkeznek Magyarországgal kapcsolatban. Ez nem meglepő, hiszen ahogy Bauer kifejtette, a kis ország történelmének, kultúrájának és politikájának megértése már csak a nyelvi akadályok miatt is nehézkes. Ebből a felismerésből született a vágy, hogy ezt a hiányt pótolja. A könyvben összegyűjtött és feldolgozott írásoknak és tanulmányoknak a célja, hogy megismertessék Magyarország sajátosságait egy érdeklődő német nyelvű közönséggel. Az egyik ilyen sajátosság, amely még ma is számos politikai kérdésben meghatározza a magyarok álláspontját, Kroll szerint a némettől eltérő kelet-közép-európai történelmi, társadalmi és politikai fejlődés. Ellentétben a nyugat-európai tapasztalatokkal, ahol a gyors nyugati integráció, a német-francia kiegyezés és a sikeres bevonódás a szupranacionális szervezetekbe volt jellemző, a kelet-közép-európai perspektíva az idegen uralom és elnyomás élményét hordozta. Ezek az egymástól eltérő történelmi tapasztalatok és a viszonylag későn, 1989-ben elért nemzetállami szuverenitás vezetnek ahhoz, hogy Magyarország gyakran a nyugat-európaitól eltérő perspektívákat képvisel. Ebből a tapasztalatból fakad az is, hogy a túlnyomórészt európai álláspontot képviselő magyaroknak is kétségeik vannak a folyamatosan mélyülő európai integrációval és az állami szuverenitás részeinek feladásával kapcsolatban.

Bauer és Kroll ezután a közönség számos kérdésére válaszolt. A pódiumbeszélgetés végeztével a Magyar-Német Intézet jelenlegi vendégprofesszorai mutatkoztak be: Reinhard Merkel, a Hamburgi Egyetem büntetőjog és jogfilozófia emeritus professzora, Michael Sommer, az ókori történelem professzora az Oldenburgi Carl von Ossietzky Egyetemen, valamint Frank-Lothar Kroll, az európai 19. és 20. századi történelem professzora a Chemnitzi Műszaki Egyetemen. Ezután rövid állófogadásra került sor a jelen lévő vendégek számára, lehetőséget adva a szerző által dedikált könyvek megvásárlására is.

A könyv megvásárolható az MCC Press honlapján, valamint e-könyv formátumban az Amazon felületén.