Az aktuális biztonságpolitikai kihívások, a magyar-német katonai együttműködés, valamint a Honvédség és a Bundeswehr előtt álló feladatok voltak a középpontban az MCC Magyar-Német Intézetének november 9-i győri, német nyelvű rendezvényén, melyen Hajnik László védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár és Wolf Illner alezredes, a Magyar Honvédség főparancsnokának katonai főtanácsadója voltak a vendégeink. A beszélgetést Dobrowiecki Péter, az MCC MNI kutatási projektvezetője moderálta.

A közel 60 fő részvételével megtartott eseményt Dr. Fekete Dávid, a Mathias Corvinus Collegium győri képzésközpontjának a vezetője nyitotta meg, aki beszédében felhívta a figyelmet a felvetett kérdéskör különleges aktualitására és fontosságára. Bevezetőjében Hajnik László helyettes-államtitkár felvázolta a magyar haderőfejlesztési program múltbéli kulcsfejezeteit és betekintést nyújtott a jelenlegi folyamatokba, valamint a program részeként még megvalósítandó fejlesztésekbe is. Egyúttal kiemelve, hogy a Magyarország szomszédságában dúló háború még inkább rávilágított arra mennyire szükséges egy olyan modern Honvédség megteremtése, amely az ország biztonságának szavatolása mellett hatékony szerepet tud játszani a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésében is. Nyitó felszólalásában Wolf Illner alezredes a magyar fejlesztések megfelelő időzítését hangsúlyozta ki. A Krím-félsziget 2014-ben bekövetkezett orosz megszállását majd elcsatolását követően kirajzolódó haderőfejlesztési program folytatólagos eredményei mára már kezdenek beérni, hiszen Magyarország észlelve a kialakult helyzetet még idejekorán foganatosította az ehhez szükséges szerződések megkötését. Napjainkban Európa államainak jelentős része modernizálni, vagy bővíteni szeretné haderejének képességeit, azonban a hadiipari szereplőknek egyszerűen nincs módjuk kielégíteni rövid-, vagy akár közép-távú megrendelésket. Ezzel szemben Magyarország nemcsak időben megrendelte a szükséges eszközöket (amelyek egy részét már használatba is vette a Honvédség), de magyar-német hadiipari beruházok keretében több magyar településen kiépülő gyártási kapacitás idővel a magyar gazdaság fontos szegmensévé is válhat.

A magyar-német katonai együttműködésről beszélve Hajnik László rendkívül gyümölcsözőként értékelte azt. Meglátása szerint Magyarország a katonai fejlesztések területén tudatosan köteleződött el Berlin mellett, hiszen ezen a téren Németország számít az egyik leginnovatívabb országnak Európában. A katonai és haditechnikai partnerség erősítése pedig jól illeszkedik a számos ponton rendkívül erősnek mondható magyar-német kapcsolatokba. A Bundeswehr előtt álló kihívásokról beszélve Wolf Illner egyetértett a Scholz-kormány által kilátásba helyezett modernizációs és megújítási törekvésekkel, egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a megfelelő pénzforrások allokalizációja önmagában nem jelent megoldást éppen a már korábban említett hosszú átfutási, engedélyeztetési és megvalósítási ciklus miatt.

A közönség kérdéseire válaszolva helyettes államtitkár úr felhívta a figyelmet a szuverén, magyar biztonságpolitikai célok fontosságára, melyek kölcsönösen kiegészítik egymást a szövetségi rendszerekben való tagságból eredő más kötelezettségekkel.