A tudomány szabadsága – a sajtószabadsággal és a véleménynyilvánítás szabadságával együtt – a német Alaptörvény 5. cikkében, az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában is szerepel.

Ennek ellenére napjainkban a tudományos szabadság határai, amelyek csak a jogi keretrendszerek alapos elemzésével határozhatók meg, mégis gyakran vita tárgyát képezik. Ennek fényében tehát a tudománynak a szabad demokratikus alaprend, az alapjogok védelme, valamint a büntetőjog értelmében kell politikailag és erkölcsileg is „korrektnek” lennie. Az ezzel szembemenő társadalmi, például politikai, vallási vagy ideológiai befolyásolási, szankcionálási vagy diszkreditálási kísérletek éppoly népszerűek, mint amennyire problematikusak. Hol vannak tehát a tudomány szabadságának határai és ki határozza meg azokat? Miért van erről egyre több vita Németországban annak ellenére, hogy az Alaptörvény is rögzíti azt? Ezen kérdések német perspektívából történő közös megvitatására a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért Dr. Sandra Kostnert, a Schwäbisch Gmünd-i Egyetem Interkulturalitás és integráció mesterképzésének ügyvezetőjét, a Tudományos Szabadságért Hálózat kezdeményezőjével és elnökét hívta meg az MCC Podcast következő részébe.