A korábban meglehetősen statikusnak mondható német pártpolitikai térkép rövid időn belül egy újabb szereplővel bővülhet azt követően, hogy január elején zászlót bontott a szélsőbal és posztkommunista politikusokat egyaránt magába foglaló Die Linke (Baloldal) párt egykori vezetőjéről elnevezett Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Ezúttal a csalódott jobboldali szavazók egyik meghatározó politikai tömörülésének tartott WerteUnion (ÉrtékUnió) tagsága döntött a pártalapítás mellett.

 

A tagok definíciója szerint mindezidáig CDU-közeli – a német médiában sokszor a CDU nem hivatalos belső, jobboldali-konzervatív pártellenzékeként jellemzett – WerteUnion tagsága január 20-án döntött a pártalapításról. Ennek értelmében a mindezidáig egyesületi formában működő politikai szervezet eddigi nevének megőrzése mellett hivatalosan kezdeményezi pártként való bejegyzését. A 2017-ben alapított egyesület elsősorban a CDU és a CSU azon tagjainak gyűjtőpontjaként tekintett magára, akik úgy érezték, hogy Angela Merkel korábbi CDU-elnök és kancellár politikai kurzusa nem elég konzervatív. Az erfurti egyesületi gyűlésen Hans-Gerorg Maaßen elnök, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal volt elnöke megkapta a szükséges felhatalmazást „egy új konzervatív-liberális párt megalapítására”. 

2018-as kényszernyugdíjazása óta Maaßen a CDU pártvezetés egyik elsőszámú, párton belüli, kritikusává lépett elő. A személye körüli folytatólagos viták hatására Maaßen évek óta nem kívánatos személynek számít a mindenkori CDU vezetőség számára, ugyanakkor sem az „önkéntes” távozásának kikényszerítésére tett kísérletek, sem pedig a 2023 februárjában ellene indított pártkizárási eljárás nem vezettek sikerre. 

Maaßen bejelentése szerint az új párt közös politikai célok esetén nem zárja ki egyetlen már meglévő politikai erővel való együttműködést sem. A CDU-val – és a többi mainstream német párttal – ellentétben az új politikai tömörülés így nem kíván politikai „tűzfallal” rendelkező párttá válni, azaz akár az AfD-vel való együttműködés is elképzelhető forgatókönyv lehet a jövőben. Az új párt célja, hogy a szeptemberi türingiai, szászországi és brandenburgi tartományi parlamenti választásokon is rajthoz álljon. A WerteUnion saját bevallása szerint körülbelül 4000 egyesületi tagot számlál, akiknek többsége korábban a CDU-hoz, illetve egyes esetekben a CSU-hoz tartozott. Friedrich Merz, CDU-pártelnök, már korábban bejelentette, hogy a CDU fel kívánja számolni a WerteUnionhoz fűződő szálakat az egyesület sikeres párttá alakulásától függetlenül. 

A WerteUnion párttá alakulásával – összeférhetetlenségre hivatkozva – a CDU végre megszabadulhat Maaßentől ugyanakkor ez csak mérsékelt örömre adhat okot egy újabb – még ha országos szinten jelenleg csak csekély jelentőségű – politikai rivális feltünése mellett. Tapasztalt pártpolitikusok és mérsékelt pénzügyi háttér birtokában a WerteUnionra az elkövetkező időszakban elősorban a fokozatos építkezésre kell, hogy fókuszáljon – ellentétben az országos politikába ismert közéleti szereplőkkel és egy karizmatikus vezetővel berobbanó BSW-vel. Mindazonáltal a keleti tartományokban az újabb politikai konkurens megjelenése érzékenyen érintheti a Merz-vezette pártot. A CDU keleten csak a második helyet foglalja el a felmérésekben a 30-35% között álló AfD mögött. A pártnak így minden szavazatra szüksége van ahhoz, hogy valahogyan felvehesse a versenyt az AfD-vel Kelet-Németországban – ebből adódóan egy, a csalódott jobb-közép voksok elnyerésére építő új párt, megjelenése még alacsony választói támogatás mellett is komolyan árthat a CDU-nak.