2023. február 15-én a Magyar Német Intézet az Európai Együttműködésért könyvbemutató és pódiumbeszélgetés keretében közel 120 vendég előtt mutatta be Prof. Dr. Michael Gehler és Dr. Marcus Gonschor által írt „Egy európai lelkiismeret” című könyvet, mely Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering életét és karrierútját ismerteti, különös hangsúlyt fektetve a politikus az európai integrációs folyamatokra gyakorolt hatásáról.

Az eseményt, amelyen Pöttering mellett biográfiájának két szerzője is részt vett, Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta az országok közötti párbeszéd és megértés fontosságát, kiemelve, hogy ezt nem csak az ehhez hasonló rendezvények mozdítják elő, hanem az egész MCC missziója is ez: nemzetközi színtéren, vitázni képes fiatalok felkészítése, akik megértéssel fordulnak a különböző álláspontok felé. A beszélgetés moderátora a Magyar Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, Bauer Bence volt.

A szerzők elmondták, fő céljuk egy olyan könyv megírása volt, amely megadja a kellő tiszteletet Pöttering munkásságának. Elmondásuk szerint az elmúlt években az Európai Parlament volt elnökét számos megkeresés érte munkájával, karrierjével és a kereszténydemokráciában betöltött szerepével kapcsolatban, így a könyv egyik feladata ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása, továbbá a kereszténydemokrata pártok együttműködésének a bemutatása. Gonschor a könyvvel kapcsolatban kiemelte, hogy olyan tartalmi elemek, döntéshozatali folyamatok bemutatására is törekedtek, amik egy memoáron keresztül nem jelentek volna meg elég hangsúlyosan.

Pöttering biográfiájával kapcsolatban elmondta, hogy politikai karrierjének hátterében családja áll, ugyanis 1945-ben édesapja eltűnt a német-lengyel határnál, majd ezt követően családja több tagját is elveszítette. A fiatalkorában történt események olyan nagy hatással voltak rá, hogy már ekkor elhatározta, élete során az európai és a Konrad Adenauer által megálmodott politikáért szeretne tenni és dolgozni. Meghatározó pont volt számára továbbá az 1989-ben megnyitott magyar-osztrák határ, amely végül a berlini fal leomlásához vezetett, mivel ekkor vált egyértelművé számára, hogy a kommunizmus elvesztette a jelentőségét Európában.

Az első Európai Parlamenti választásoknál, 1979-ben Hans-Gert Pöttering mindössze 35 évesen került be a parlamentbe. Az itt eltöltött éveivel kapcsolatban Pöttering hangsúlyozta, hogy a parlamentbe megválasztott politikusoknak ekkor egy közös célja volt – értékek mentén haladó, közös európai identitással rendelkező közösség kialakítása a térségben. Az Európai Néppárt és az Európai Demokrata Unió (European Democrat Union) partnerségéről a politikus elmondta, hogy fontos és szükséges volt a két pártcsoport közötti együttműködés, éppen ezért a legfontosabb szabály az volt, hogy a politika csapatjáték, mivel aki egyedül próbálkozik az elbukik.

Arra a kérdésre, hogy mit adott és mit ad hozzá a német kereszténydemokrácia Európához, valamint el lehetne-e képzelni Európát kereszténydemokrácia nélkül Gonschor válaszul elmondta, hogy a kereszténydemokraták mindig is azt tartották szem előtt, hogy az európai integrációtól kezdve hogyan lehet tovább fejlődni a kereszténydemokrácia értékei mentén. Ehhez kapcsolódva Gehler elmondta, hogy a német és francia kereszténydemokraták között szoros volt az együttműködés, Franciaországban egy ideig az MRP párt (Népi Republikánus Mozgalom) testesítette meg ezt, azonban de Gaulle alatt ennek a pártnak a szerepe erodálódott.

Látogatói programja keretében Prof. Dr. Michael Gehler Dr. Marcus Gonschorral közösen megismerkedett Michael Winzerrel, a Konrad-Adenauer-Stiftung budapesti képviseletvezetőjével, Englenderné Hock Ibolyával, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökével, valamint a Mathias Corvinus Collegium jelenlegi német vendégoktatóival is. Gehler ezenfelül Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával látogatást tett a Habsburg Ottó Alapítványnál, Dr. Koller Boglárkánál, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettesénél. Dr. Marcus Gonschor Dr. Setényi Jánossal, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatójával, Antal Istvánnal, az MCC Roma Tehetség Programjának vezetőjével, valamint Prof. Dr. Balogh Andrással, az ELTE Germanisztikai Intézetének igazgatójával, a Német Irodalom és Kultúra Tanszék vezetőjével ismerkedett meg és folytatott előremutató megbeszéléseket.

Hans-Gert Pöttering 1979 és 2014 között az Európai Parlament képviselője volt, 2007 és 2009 között pedig annak elnöke. 1999 és 2007 között az Európai Néppártból és Európai Demokratákból álló képviselőcsoport elnöki tisztségét töltötte be. Prof. Dr. Michael Gehler a Hildesheimi Egyetem újkori német és európai történelem professzora és Történeti Intézetének vezetője, Dr. Marcus Gonschor pedig történész, valamint a Hameln-i Tanulmányi Szeminárium rektorhelyettese.