A rendezvény témája "Magyarország jelentősége Ausztria és Németország számára" volt. Nagy Andor Magyarország bécsi nagykövete nyitó beszédében áttekintést adott a magyar politikai álláspontról, a magyar külpolitika, biztonságpolitika, migrációs és családpolitika irányvonaláról, és felvázolta a Magyarország és az Európai Bizottság közötti nézeteltérések és politikai viták lehetséges okait.

A vitaindító előadást Maria Rauch-Kallat, az Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa, volt osztrák szövetségi miniszter és az Ausztria Magyarország Társaság elnöke, valamint Dr. Gerhard Papke, az észak-rajna-vesztfáliai parlament korábbi alelnöke, az FDP parlamenti frakciójának korábbi elnöke és 2019 óta a Német-Magyar Társaság újonnan megválasztott elnöke követte.

A német nyelvterületeken a politika és a média gyakran kritikus, negatív, sőt ellenséges képet fest Magyarországról. Hogyan lehetne megvédeni a magyar kormány politikai elkötelezettségét és a politikai irányát ilyen mediális ellenszélben? Hogyan lehetséges, hogy a Magyarországról szóló, egyoldalú médiamegjelenések évek óta ilyen mértékben torzítják a Magyarországról alkotott képet, és ezzel manipulálják a mainstream véleményt? Miért csak zárt ajtók mögött, suttogva lehet hallani biztató szavakat és az értékorientált konzervatív családpolitika, a következetes migrációs politika helyeslését vagy egyetértést azzal, ahogyan napjainkban a magyar kormány meggyőződéssel kiáll a békemisszió mellett az orosz-ukrán konfliktusban? Hol van a szabad vélemény és a Magyarország melletti nyílt kiállás, hol a bátorság a politikai és társadalmi életben felelősséget vállalók részéről?

A barokk palota dísztermének monumentális mennyezetfreskója alatt a rendezvény mintegy 120 résztvevője - köztük újságírók, politikusok vagy a politika iránt érdeklődő polgárok, a társadalmi és kulturális élet képviselői és számos, Magyarországhoz valamilyen (üzleti vagy magánéleti) módon kötődő vendég élénk vitát folytatott a média befolyásáról, a közvélemény és a média által publikált vélemény közötti különbségről, az egyértelmű választói felhatalmazás értelmében egy szuverén nemzetpolitika létjogosultságáról (vö. a negyedszerre kivívott kétharmados többséggel, demokratikusan legitimált választott kormány politikai irányvonala), a magyarországi sajtószabadság és a magyarországi választások szabadságát kétségbe vonó, folyamatos kritikáról, valamint az európai liberális rend alapjairól.

Dr. Gerhard Papke a szabadsághoz, a szabad véleményhez és a szuverén nemzeti politikához való jogunk védelmében a bátorságról folytatott heves vitát következő egy nagyon ide illő német közmondással zárta az vita estet: "Nekünk (mindannyiunknak) vastag lécet kell átfúrnunk" (amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr hasonlóképpen lát, amikor beszédeiben gyakran említi ezt: „Nekünk a legvastagabb falon is át kell mennünk”). Más szavakkal, mindannyiunknak még sok meggyőző munkát el kell végeznünk. Ha tehát összefogunk (Németországban, Ausztriában és Magyarországon), akkor közösségként sikeresen tudunk fellépni az értékeink, a véleményünk védelmében és összefogva, együtt sikeresen tudunk munkálkodni Európában, Európáért, a közös Európánk jövőjéért.

Reméljük, hogy ez a rendezvény utat nyit a három intézmény, a Német-Magyar Társaság, az Ausztria Magyarország Társaság és az MCC Magyar-Német Intézet jövőben is sikeres, további együttműködéséhez.