Boris Palmer, Tübingen egyetemváros főpolgármestere, Németország egyik legismertebb és legsikeresebb, de egyúttal legvitatottabb polgármestere is. A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért meghívására 2023. szeptember 5-én "A zöld határon is túl" címmel tartott előadást, amelyben szövetségi politikai nézeteiről, önkormányzati politikai tevékenységéről és a magyar-német kapcsolatokról beszélt. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Scruton kávézójában tartott rendezvényen több mint 100 vendég vett részt, amely aznap este az utolsó sorig megtelt. Az előadást és az azt követő panelbeszélgetést további 75 néző követte online-streamingen élőben.

Ritkán fordul elő - mondta köszöntőjében Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója -, hogy egy tudományos rendezvényt olyan heves vita előz meg, mint Boris Palmer előadása esetében. Szalai szerint a nagy médiafigyelem Boris Palmer mellett szólt, aki politikai stílusával egyaránt tudott lelkesíteni, inspirálni és vitát szítani. Ennek fényében az MCC a megfelelő helyszín egy ilyen rendezvénynek, ahol az emberek elfogulatlanul és őszintén vitatkozhatnak és eszmét cserélhetnek. "Sokszínűek vagyunk, nyitottak vagyunk, ellentmondásosak vagyunk, és ellenezzük az előítéleteket és a cancel culture-t.

Előadása elején Palmer a 2015. évi migrációs válságról beszélt, és bemutatta egy szíriai menekült sikertörténetét, aki sikeres integrációt követően egy baden-württembergi község polgármestere lett. Ennek tükrében, mint mondta, fel kell tenni a kérdést, hogy a szigorú magyar migrációs politikának vannak-e hátrányai is. Palmer szerint a két ország eltérő migrációs politikai megközelítései miatt fontos, hogy kérdéseket tegyünk fel, és valódi eszmecserére törekedjünk, ne pedig magas erkölcsi piedesztálról prédikáljunk bizonyosságokat. A gondolatcserének működnie kell a különbségek ellenére is, de a párbeszéd azt is jelenti, hogy nem értünk egyet akkor, amikor ostobaságokat - például összeesküvés-elméleteket - terjesztenek. A politikus összességében olyan hozzáállást kíván Németországban, Magyarországon és Európában, ahol a felvilágosodás eszménye szerint az érvek ereje számít, és amelyben a saját álláspontot is meg lehet és meg kell kérdőjelezni. Európában semmi szükség nincs arra, hogy egy vitát jobbról vagy balról elutasítsák. Európa nem engedheti meg magának, hogy kirekessze Magyarországot, hiszen a kontinens geopolitikai szempontból mindenhol defenzívában van, katonailag, gazdaságilag és értékrendjét tekintve is. Palmer megértését fejezte ki a Magyarországhoz hasonló kis államok iránt is, amelyek nagyon érzékenyek a nagy hatalommal bíró államok beavatkozása esetén.

Ezzel összefüggésben Palmer hangsúlyozta, hogy Németországban, "a zöld határnak ezen az oldalán" őszintébb vitára van szükség a migráció lehetséges negatív következményeiről. Magyarország esetében legitimnek nevezte, hogy olyan álláspontot képvisel, amely nem a multikulturális sokszínűséget hirdeti vezérelvként, de a migráció kérdésében a nagyobb nyitottság Magyarországon is segítene a közös európai előrehaladásban.

Az előadást panelbeszélgetés követte, amelyet Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója moderált. Bauer többek között a koronaválság kezeléséről és a korábban már említett európai geopolitikai helyzetről kérdezte Palmert. Palmer azt válaszolta, hogy ebben a feszült világpolitikai helyzetben Németország nem engedheti meg magának, hogy elidegenítse azon kevés szövetségeseit, amelyek közé kétségtelenül Magyarországot is sorolja. "Németországnak a magyarokért, Magyarországnak pedig a németekért kell harcolnia" - mondta a főpolgármester.

A rendezvény hivatalos része után a közönségnek lehetősége volt arra is, hogy kérdéseket tegyen fel Tübingen főpolgármesterének. Ezt ellentmondásoktól sem mentes, élénk vita követte, többek között a Zöldek állítólagos pacifizmusáról, az ukrajnai háborúról, valamint az integráció és a határpolitika kérdéseiről.

Háromnapos magyarországi tartózkodása során Palmer számos politikussal, a tudományos élet képviselőivel és a magyar-német kapcsolatokban érintett személyiséggel találkozott. Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és a Mathias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnökével; Dr. Mráz Ágostonnal, a Nézőpont Közvélemény-kutató Intézet igazgatójával; Steiner Attilával, az Energiaügyi Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárával; Dr. Arne Goberttel, a Deutscher Wirtschaftsclub (DWC) elnökével; Boris Kálnokyval, a Mathias Corvinus Collegium médiaiskolájának vezetőjével, Nagy-Vargha Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium ifjúságért felelős államtitkárával; Prőhle Gergellyel, Magyarország volt németországi nagykövetével, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatójával; Ritter Imrével, a magyarországi németek országgyűlési képviselőjével; dr. Keresztes László Lóránttal, a Lehet Más a Politika (LMP)  tagjával és korábbi elnökével; Dr. Schiffer Andrással, a Lehet Más a Politika (LMP) alapítójával valamint Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával. Palmer megismerkedett továbbá Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll és Prof. Dr. Oliver Lembcke professzorokkal, akik a Magyar-Német Intézet vendégelőadói.