A Magyar-Német intézet Európai Együttműködésért 2023. szeptember 12-én, kedden exkluzív workshopot szervezett vezetők számára a Mathias Corvinus Collegiumban. "Európa a jövő stratégiáját keresve" címmel Prof. Dr. Werner Weidenfeld neves politológus, több német kancellár tanácsadója, a müncheni Alkalmazott Politikai Kutatások Központjának vezetője beszélt az európai stratégiai gondolkodás történetéről és szükségességéről. Az előadáson és az azt követő intenzív vitán 20 fontos személyiség vett részt Németországból, Magyarországról, Ausztriából és Hollandiából.

Bauer Bence, az intézet igazgatójának bevezetője, valamint egy rövid bemutatkozó kör után Weidenfeld a vezető német újságok néhány aktuális szalagcímével kezdte előadását: "A világ szétesőben van", "Európa háza ég", "Hogyan kerül ki Európa a válságból". Európa válságban van, ebben mindenki egyetért, mondta Weidenfeld professzor, különösen azért, mert az EU nemcsak egy válságban, vagy több egymást követő válságban van, hanem több, egyszerre zajló válságban, ami nagy bizonytalanságot okoz. Ahhoz, hogy sikeresen megbirkózzunk ezzel a Weidenfeld által "a komplexitás korának" nevezett időszakkal, a kemény és puha hatalom mellett egy új, harmadik hatalmi formára van szükség: a „smart powerre”. Ez mindenekelőtt egy kifinomult stratégiában nyilvánul meg - ami jelenleg hiányzik a német politikából.

Ahhoz, hogy Európa jövőjére vonatkozó stratégiát lehessen felvázolni, a saját történelmet is meg kell vizsgálni. Weidenfeld ezért részletesen beszélt az akkori politikai nagyságok - Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder és Angela Merkel - tanácsadójaként szerzett tapasztalatairól, akiket tanácsadóként segített. Weidenfeld beszélt amerikai tanácsadói munkájáról is, ahol értékes betekintést nyerhetett Reagan, Clinton és idősebb Bush politikai stílusába és így stratégiájába. A jelenlegi kihívások kapcsán Weidenfeld megjegyezte, hogy a strukturális problémák mellett "kulturális problémák" is vannak, amelyek az orientáció hiánya és a bizalomvesztés formájában jelentkeznek. Az EU mozgásterének bővítése érdekében ezért szükséges lenne, hogy a polgárok számára átláthatóbbá váljon. Emellett hiányzik a vezetői struktúra és a stratégiai kultúra, és mindenekelőtt az EU legitimitásának jól ismert kérdése. Ezért fontos, hogy a leendő európai vezetők stratégiai érzéket alakítsanak ki.

Az ezt követő vitakörben a fő témákat tovább mélyítették, és lehetséges megoldásokat dolgoztak ki. Megvitatták például, hogy bizonyos strukturális fejlesztések, mint például a közös európai fegyveres erők esetleges kialakítása kívánatos vagy akár elkerülhetetlen.