A budaörsi Jakob Bleyer Helytörténeti Múzeum olyan emlékhely, amely a német kisebbség kultúráját, történelmét és identitását eleveníti fel. Nagy öröm, hogy itt több mint három évtizede német és magyarországi német értékeket, hagyományokat adnak át, hidakat építenek a régi és az új haza között. A Heimatmuseum a jövőben is arra törekszik, hogy hidakat építsen - barátságokon, rendezvényeken, országokon és embereken átívelően -, amely talán még soha nem volt olyan fontos, mint ma.

A Jakob Bleyer Heimatmuseum, Szászország Szabadállam Belügyminisztériuma, a budapesti Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért és a Chemnitzi Műszaki Egyetem 2024. április 11-13. között közös konferenciát szervezett "Hídépítők - Határokat és időt átlépő kisebbségi kérdések a német kisebbség példáján keresztül" címmel. A célcsoport a német nemzetiség képviselői, valamint a nemzetiségi kérdések iránt érdeklődők voltak. A projekt célja ugyanis elsősorban az, hogy bemutassa a kisebbségek az értékeit, amelyek gazdagítják az országokat - pl. Magyarország, Románia - és hidakat építenek a jövőre nézve.

A háromnapos konferencia mindegyik napján más-más témával ismerkedhettek meg a résztvevők. Az első nap a német kisebbség kultúrájáról szólt, a második napon a vendégek és az előadók számára egy parlamenti szakkonferenciát szerveztünk, a harmadik napon pedig egy történelmi bevezetés után a magyarországi német ifjúsági szervezetek képviselőivel a német kisebbség jövőjéről beszélgethettünk. 

Hídépítők

A három nap valóban hidakat épített. Április 11-én Dr. Bauer Bence, a budapesti Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, és köszöntötte a vendégeket a Scruton Kávéházban. Az intézet tevékenységéről és a magyarországi németek történelméről szóló rövid bevezetője után Bauer úr hangsúlyozta a hidak jelenlegi fontosságát, amelyek a Magyarország és Németország közötti megértéshez is hozzájárulnak. Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, a Chemnitzi Műszaki Egyetem 19. és 20. századi európai történelem tanszékének professzora és a Magyar-Német Intézet vendégkutatója ezután köszöntőt mondott, majd bemutatta a meghívott előadókat, köztük Oliver Schenk államminisztert és Dr. Jens Baumann, Szászország Szabadállamának kitelepítettekért és késői kitelepítettekért felelős biztost. Nagy megtiszteltetés volt, hogy Oliver Schenk, Szászország államminisztere videoüzeneten keresztül üdvözölte a résztvevőket, és üdvözlő üzenetében pozitív szavakkal szólt a konferenciáról. Schenk úr beszédében hangsúlyozta a kisebbségek fontosságát, és megemlítette Magyarország szerepét a kommunizmus bukásában: "A demokrácia és a szabadság iránti vágy volt az a hajtóerő, amely lebontotta a vasfüggönyt, és amely par excellence európai érték".

Schenk úr beszédében külön köszönetet mondott Dr. Jens Baumann munkájáért, valamint Dr. Gajdos-Frank Katalinnak a német kisebbség iránti elkötelezettségéért. A nyitórendezvény fénypontja Dr. Jens Baumann "Német kisebbségek Európában" című főelőadása volt. Dr. Baumann sok példán keresztül beszélt a kitelepítettekről és a kisebbségekről Szászország Szabadállamában, valamint a haza fontosságáról és megmutatta a "Transferraum Heimat" (Hoyerswerda) című kiállítást, ahol mi, magyarországi németek is helyet kaptunk. Baumann úr röviden bemutatta a lengyelországi dánokat, szorbokat és németeket is, hangsúlyozva, hogy a kisebbségeket a régió számára hozzáadott értéknek tekintik. A cél - mondta Baumann úr - a szülőföld megőrzése. Ez a gondolat kedvező fogadtatásra talált a konferencia vendégei körében. Az érdekes előadás után Kroll professzor bemutatta a következő előadót, Katharina Martin-Virolainen szabadúszó újságírót, írót és számos projekt kezdeményezőjét az oroszországi németek kultúrája, irodalma és történelme terén. Katharina 1986-ban született Karéliában, és 1997-ben érkezett Németországba, mint késői hazatelepült. "Láthatatlan sorsok és nehéz poggyász: női hangok az emlékiratok irodalmában" című lebilincselő előadása és felolvasása "A Neu-Landau-i csend" című regényéből meghatóan szép pillanatai voltak a rendezvénynek, amelyet egyértelműen gazdagított Oleg von Riesen zenei kísérete, különösen a magyar-német költőnő, Valeria Koch gitáron előadott "Kedves Goethe bácsi" című verse esetében.

Ezt követte egy kis fogadás a jelenlévő vendégek számára Bauer Bence igazgató úr irodájában, ahol lehetőség adódott előadókkal való beszélgetésre is. A délután folyamán Dörstelmann-Fodor Kinga igazgatóhelyettes asszony (Magyar-Német Intézet) szervezésében egy sváb táncházra került sor, ahol a vendégek magyarországi német néptáncokat ismerhettek meg és próbálhattak ki aktívan Gölcz Mira tánctanárnővel.

Szimpózium a Parlamentben

A "Hídépítők" második napján a meghívott vendégek egy szakmai szimpóziumon vehettek részt: április 12-én, pénteken kezdődött az V. Országgyűlési Intézményfenntartó Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok Parlamenti Találkozója, amely Budapesten, az Országház konferenciatermében került megrendezésre. Köszöntő beszédet mondott Holler-Racskó Erzsébet, a Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Dr. Jens Baumann, Szászország Szabadállamának kitelepítettekért és késői kitelepítettekért felelős biztosa. Dr. Baumann beszédében hangsúlyozta a kisebbségek fontosságát Európa számára, hiszen "az európai demokráciák ereje éppen abban rejlik, hogy ezeket a kisebbségeket nem eltűrendő dolognak, hanem ajándéknak tekintik", és sok sikert, sok impulzust és fokozott együttműködést kívánt a határokon és időn átívelő kisebbségi kérdésekben folytatott eszmecserénknek. A több mint 300 vendég, a résztvevők ezután Dr. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnökasszonyának és Dr. Maruzsa Zoltánnak, a Belügyminisztérium oktatásért felelős államtitkárának előadását hallgatták meg.

A Parlamentben tartott szimpózium első része után a meghívott vendégek a kávészünetben a magyarországi kisebbségek bizottságaival és a magyarországi németek képviselőivel, köztük Ritter Imrével, a magyarországi németek országgyűlési képviselőjével, valamint kollégájával, Gallai Gergely nemzetiségpolitikai szakértővel beszélgethettek. Ezeket az értékes találkozásokat egy érdekes parlamenti vezetés követte: Schweighoffer Anita kolléganőnkkel együtt megtekinthettük a magyar parlament gyönyörű épületét és érdekes információkat kaptunk a parlamenti munkáról. Ezt követően sétálni indultunk: a Duna-parton és a Kossuth téren Heilmannné Wirth Mária (Jakob Bleyer Heimatmuseum) kedves kolléganőnk volt az idegenvezetőnk, aki lenyűgöző információkat adott Budapest legszebb látnivalóiról. 

A fiataloké a jövő

Április 13-án, szombaton gyönyörű időben folytatódhatott a konferencia a budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseum kertjében. A köszöntő után Dr. Gajdos-Frank Katalin igazgató asszony ismertette a konferencia témáit, örült a két nap alatt már felépült hidaknak, és egy korabeli tanútól vett idézettel hangsúlyozta az anyanyelvi hagyományok és a német nyelv fontosságát a magyarországi németek számára. A konferencia első részében két tudományos előadást hallgattunk meg. Dr. Eiler Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa a magyar-német szervezetek identitáspolitikai törekvéseinek (1920-1945) települési kérdésének szentelte előadását. Ezután Dr. Bank Barbara történész, művészettörténész, levéltáros távollétében "A magyarországi német kisebbség sorsa 1944 után - internálás, deportálás és kitelepítés" című előadását kollégája, Arató György olvasta fel. A kávészünet után egy előremutató panelbeszélgetésen vehettünk részt Dr. Márkus Beáta moderálásával.

Dr. Jens Baumann, Szászország szabadállamának kitelepítettekért és késői áttelepültekért felelős biztosa köszöntője után a résztvevők, a román, német, osztrák és magyar ifjúsági szervezetek képviselői röviden bemutatkoztak: Gabriela Rist a szatmári Kulturtreff-től, Vincent Raab a budaörsi ifa-tól és Leonie Erbe a szatmári ifa-tól (Institut für Auslandsbeziehungen), Katharina Kellig a DBU-tól (Deutsche Bühne Ungarn), Christoph Bathelt az Österreichische Landsmannschaft Wien-től, Chiovini Rita a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk E.V.-től, Schulteisz Anna a GJU-tól (Gemeinschaft Junger Ungarndeutschen) és Werner Gábor a VUK-tól (Verein Ungarndeutscher Kinder) érkezett. A panelbeszélgetés célja a kapcsolatteremtés volt. A panelbeszélgetés után a múzeum kertjében egy hangulatos ebéd mellett folytathattuk a megbeszéléseket és a hidak építését.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak, vendégnek és szervezőnek, a helytörténeti múzeum csapatának, ifa-s kollégáimnak, Vincent Raab kulturális menedzsernek és Hoffmann Liliána kulturális asszisztensnek, valamint különösen Szászország Szabadállamának és a Magyar-Német Intézetnek. Szeretnék köszönetet mondani Dörstelmann-Fodor Kingának, Szászi Orsolyának és mindenekelőtt Frank-Lothar Kroll professzornak a szervezési munkáért, és különösen Dr. Jens Baumann és Dr. Bauer Bence uraknnak a baráti támogatásáért.
 

Dr. Gajdos-Frank Kathi
Igazgató, Jakob Bleyer Helytörténeti Múzeum