„Angela Merkel – Tizenhat év kancellárság kritikus mérlege“ nem csupán Philipp Plickert nemrégiben magyarul is megjelent kötetének címe, hanem egyúttal a 2022. február 28-i könyvbemutató és a német újságíróval ezt követően folytatott pódiumbeszélgetés alapvető témája is volt.

Az MCC Scruton Caféban megjelent mintegy 70 vendéget Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója köszöntötte néhány bevezető szóval. Az már a bevezetőből kitűnt, hogy mennyire fontos megérteni a német politikát a magyar-német kapcsolatokra gyakorolt hatások megfelelő értelmezéséhez. Ennek érdekében fordíttatta le és jelentette meg saját kiadójánál az MCC Plickert tanulmánykötetét – Németországban eddig mintegy 30.000 példányban kelt el a német kiadás.

Philipp Plickert jelenleg Londonban él és a Frankfurter Allgemeine Zeitung napilap gazdasági újságírója. A budapesti könyvbemutató keretében elmondta, hogy a kötet ugyan Németországról, de nem kizárólag német perspektívából készült. A kötetben sorában találjuk Kálnoky Boris tanulmányát is: az MCC média-iskolájának vezetője és a Die Welt korábbi,  széleskörű tapasztalatokat szerzett és a magyar látásmódot is képviselő újságírója személyesen is részt vett a könyvbemutatót követő vitában.

Plickert beszédét azzal a kérdéssel vezette fel, hogy Merkel politikai öröksége milyen befolyást gyakorol a jelenlegi politikai helyzetre. Az igen hosszú, 16 éves kancellárság felidézésére a szerkesztő Merkel kormányzásának néhány emlékezetes pillanatát vázolta fel. Az összegzésből kitűnt, hogy a reagálást igénylő, szinte szakadatlanul jelentkező politikai válságok döntő mértékben határozták meg a Merkel által képviselt politikai álláspontokat. Merkel kancellár legnagyobb vívmányaként említette azt a tényt, hogy minden viszontagság ellenére sikerült hivatalban maradnia. Nem képviselt ugyan önálló ideológiát, de Plickert véleménye szerint helyt tudott állni azzal, hogy pragmatikusan alkalmazkodott a mindenkori körülményekhez és mindenek előtt az uralkodó politikai népakarathoz. Politikájának irányválasztásában hagyta, hogy alá nem becsülhető mértékben befolyásolják a koalíciós partnerek és a versengő pártok. Plickert azzal folytatta, hogy ezzel a CDU, a német Kereszténydemokrata Unió elveszítette konzervatív orientációját és ezért arcélét is. Ezt a balra tolódást a választók az országos és tartományi szavazati arányokban tetten érhetően szinten büntették.

A bemutatót követő, Kálnoky Borisszal közösen, dr. Bauer Bence vezetésével folytatott pódiumbeszélgetésben az aktuális fejleményekre tekintettel az ukrán válság is fontos szerepet kapott. Arra az elméleti kérdésre, hogy Merkel miként reagált volna ebben a helyzetben, a hozzászólók hangsúlyozták, hogy nem szabad túlbecsülni szerepét, hiszen kormányzása alatt a német haderő védelmi képessége aligha fejlődött. A beszélgetés további részében is Németország Közép- és Kelet-Európához fűződő kapcsolataival foglalkoztak. Vitatéma volt az a kép, amit magyar- és Lengyelországról Németországban kínálnak. Kérdésesnek bizonyult az is, hogy a kapcsolatrendszer miként változik az új német kormány alatt. A vitában ezen kívül Merkel kancellár a pártjában betöltött szerepével és a pártjához fűződő viszonyával is foglalkoztak.

A pódiumbeszélgetést követően feltett kérdések sokasága bizonyította, hogy az eszmecsere és Plickert előadása elevenébe talált a közönség érdeklődésének. Az estét állófogadás zárta a Scruton kávézóban.