Az MCC Magyar-Német Intézete az Európai Együttműködésért 2022. október 4-én, kedden Prof. Dr. Peter Hoeres, a Würzburgi Egyetem Jelenkori Történelem Tanszékének vezetőjét látta vendégül. Hoeres professzor előadásának középpontjában a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) német közéleti diskurzusokban betöltött szerepe állt. A lap több mint 70 éve Németország egyik vezető, véleményformáló újságja, amelynek kiemelkedő szerepe megkérdőjelezhetetlen. Alapítása óta az FAZ döntően formálta a Németországi Szövetségi Köztársaság főbb politikai vitáit, a nemzetiszocialista múlt újraértékelésétől és a hidegháború alatti konfliktusoktól kezdve egészen a jelenkor olyan sürgető kérdéseiig, mint Európa jövője, a politikai iszlám szerepe vagy a digitalizáció.

Az előadást Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója nyitotta meg, aki felszólalásában kiemelte a FAZ rendkívül fontos bel- és külföldi szerepét, amelyet mi sem mutat jobban, mint hogy külföldön sokáig „Németország hangjaként” tartották számon a lapot.

Hoeres professzor körülbelül 60 vendég jelenlétében megtartott előadásában – mely online is követhető volt – felvázolta a FAZ sokszínű németországi megítélést, amely relevanciája a tevékenységét kísérő sokszor eltérő, hol pozitív, hol negatív kritikák sokaságában rajzolódott ki. A hallgatóság betekintést nyerhetett hogyan változott az évek során az újság nyelvezete, vizuális megjelenése és egyes kérdésekhez, fogalmakhoz, vagy kifejezésekhez való viszonyulása. Németország turbulens történelmi fordulatainak a leképződése a huszadik század második felétől napjainkig az újság stílusának és politikai hangvételének az alakulására is hatással volt. Ugyanakkor a FAZ és mellékletei politikai érelemben nem alkotnak egységes képet, a napilap maga inkább konzervatív, CDU-közeli, míg annak mellékletei liberális és olykor baloldali hangot üt meg – vázolta fel a professzor.  A jelenlegi változó, objektivitást a háttérbe szorító, önön vélemény-buborékát tovább gerjesztő német médiapiac dinamikái azonban a FAZ minőségére is negatív hatást gyakorolnak jelentette ki Hoeres professzor. Előadásának végén felhívva a figyelmet, hogy amennyiben az újság a mai bal-liberális média termékek által dominált piacon sikereket kíván elérni, úgy meg kell találnia, vagy egyes esetekben újra fel kéne fedeznie egykori konzervatív értékeit, többek között kiállva a vélemény- és tudományos szabadság alaptézisei mellett.

Az előadást követő beszélgetés során szó esett a FAZ nagy közéleti visszhangot kiváltó cikkeiről, amelyek olykor nemcsak az országos politikára, hanem Németország kétoldalú kapcsolataira is hatást gyakoroltak.  A közönség soraiból érkező kérdésekre válaszul Hoeres professzor hangot adott azon aggodalmának mely szerint Németországban is sor kerülhet a média erős polarizációjára, amely idővel az egyes politikai irányzatok mellett elkötelezett médiumok közötti ideológiai szakadék áthidalhatatlanná válásához vezethet. 

Záró felszólalásában Boris Kálnoky Az MCC Média Iskola vezetője, a die Welt német napilap egykori munkatársa, külön kihangsúlyozta a FAZ irányadó, véleményformáló hatását, amely befolyást gyakorolt más német lapok tartalmi és vizuális megjelenésére is. 

Aprólékos, olykor a FAZ által is ellenzett, kutatómunkát követően 2019-ben jelent meg Hoeres professzor a FAZ hét évtizedes munkásságát bemutató nagysikerű könyve Zeitung für Deutschland: Die Geschichte der FAZ címmel – a könyv magyar nyelvű verziója a közeljövőben az MCC Press gondozásában válik elérhetővé a hazai olvasók számára.

Hoeres professzor az MCC-ben tett egyhetes látogatása során mélyebb betekintést nyerhetett a Német-Magyar Intézet tevékenységébe.Szakmai látogatása keretében alkalma nyílt a kölcsönös eszmecserére a német-magyar kapcsolatok tekintetében, többek között Szalai Zolfán, az MCC főigazgatójával, dr. Deli Gergellyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával, Barbara Zollman, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Ügyvezető elnökségi tagjával, valamint Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatójával, korábbi nagykövettel.

Ezenfelül a történészprofesszort fogadta Ritter Imre, nemzetiségi képviselő, az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnöke, a megbeszélés során Hoeres első kézből kapott tájékoztatást a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetéről.