2024. április 2-4. között Prof. Dr. Reinhard Mehring, a Heidelbergi Pedagógiai Egyetem politológia és annak didaktikájának professzora a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar-Német Intézetének vendége volt. Mehringet Carl Schmitt egyik legfontosabb szakértőjének tartják. A professzor magyarországi tartózkodása során a történelem, a filozófia és az alapítványok különböző képviselőivel és szakértőivel találkozott.

Reinhard Mehring április 3-án Szegeden, majd április 4-én Budapesten tartotta meg „Carl Schmitt és Jürgen Habermas az európai alkotmányról” című előadását. A rendezvényeken 40, illetve 70 fő vett részt. Mindkét rendezvényt Prof. Dr. Reinhard Merkel, a Hamburgi Egyetem büntetőjogi és jogfilozófiai professzor emeritusa moderálta.

Előadásában Mehring a nemzeti szuverenitás és államiság eltérő, történelmileg kialakult felfogásával és jelentésével foglalkozott Európa országaiban. Míg a németek 1945 és 1989 után nagyrészt levetették korábbi nacionalizmusukat, és a posztnacionális „jó európai” szerepbe menekültek, addig a szovjet hatalmi szférából nemrég kikerült kelet-közép-európai népek elsősorban nemzetállami függetlenségük garantálását remélték az Európai Uniótól. Ebből következik, hogy a kelet-közép-európai visegrádi országok mind a kommunizmus megszűnése után, mind az Európai Unióhoz való csatlakozás után nem elsősorban Németország vagy Nyugat-Európa liberalizációs előretörését igyekeztek utolérni, hanem saját nemzetállamiságukat igyekeztek megalapozni, bővíteni és biztosítani. Mehring szerint a visegrádi államokkal szemben jelenleg széles körben elterjedt gyanakvó szemlélet és moralizáló ujjal mutogatás téves, hiszen a politikai trend sokszor még az Európai Unió alapító államaiban is megfordult. A hagyományos pártrendszerek nagyrészt megbénultak, és az úgynevezett jobboldali populizmus vagy felemelkedőben van, vagy éppen kormányon: még olyan országokban is, mint Olaszország, Franciaország vagy Hollandia, de mint közismert, Németországban is az AfD-vel. Mehring ezután az ideológiailag ellentétesnek tekintett politikai úttörők és filozófusok, Carl Schmitt és Jürgen Habermas világképét mutatta be, és helyezte őket történelmi kontextusukba. Szó esett a két férfiú kölcsönös megítéléséről, valamint a nemzetek feletti szervezetek, így a Népszövetség, az ENSZ és az Európai Unió megítéléséről és értékeléséről is.

Mehring előadását Mehring és Merkel professzorok közötti panelbeszélgetés követte, amelyet a közönség előtt is megnyitottak.