A Konrad-Adenauer-Stiftung és a Mathias Corvinus Collegium 2021. november 16-án, a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián rendezte meg "Ezer éve Európa közepén - A magyar állam karaktere" című könyv német kiadásának első bemutatóját és az azt követő panelbeszélgetést, amelyen a szerkesztők mellett Steffen Bilger parlamenti államtitkár is részt vett.

Az eseményt Frank Priess, a Konrad-Andenauer-Stiftung Európai és Nemzetközi Együttműködési Főosztályának helyettes-vezetője nyitotta meg, mintegy százfős, a tudományos, politikai, valamint civil szférát képviselő publikum előtt. Köszöntőjében Frank Priess hangsúlyozta az újonnan megjelent könyv szerepének jelentőségét, különös tekintettel a magyar-német kapcsolatokról folytatott vita előmozdításában. Ezenfelül nyitóbeszédében kitért a két ország közötti történelmileg nagyon szoros kapcsolatra, utalva itt Magyarország szerepére a vasfüggöny lebontásában. Ennek megfelelően kiemelte továbbá annak az alapvető fontosságát, hogy a jó kétoldalú kapcsolatokra irányuló munka ne szakadjon meg.

E tekintetben a rendezvény jelentőségét Györkös Péter, Magyarország németországi nagykövete is méltatta köszöntőbeszédében. Györkös hangsúlyozta továbbá az egymással folytatott dialógus értékét, és az érzelmekkel terhelt diskurzus helyett a tudományos alapokon nyugvó párbeszédet szorgalmazta. Véleménye szerint bizonyos fokú kölcsönös elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy megértsük egymást, különös tekintettel arra, hogy érthetővé váljon, hogyan működik Magyarország és hogyan gondolkodnak a magyar állampolgárok.

Ezt követően Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézetének az Európai Együttműködésért igazgatója néhány szóban bemutatta az immár német nyelven is elérhető tanulmánykötetet. Bauer beszédében hangsúlyozta a könyv különlegességét a mentalitások sokszínűségének, illetve a magyar állam összetettségének megértése szempontjából. Összeségében a könyv három szóban foglalható össze: állam, szuverenitás és nemzet – megegyezve a Springer-kiadó könyvsorozatának címével, melynek keretében a könyv megjelent.

A könyv bemutatóját követő panelbeszélgetésen Steffen Bilger, a német Szövetségi Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint 2009 óta Bundestag-képviselő a tanulmánykötet két szerkesztőjével, Orbán Balázs miniszterhelyettessel, a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumának elnökével és Szalai Zoltánnal, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatójával beszélgetett. A rendkívül magas színvonalon zajló, izgalmas vitát Bauer Bence moderálta.

A panelbeszélgetés egyik legfontosabb tanulsága – amelyet minden résztvevő egyformán kiemelt – a kölcsönös megértés fontossága volt. A könyv keletkezésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Orbán Balázs kifejtette, hogy „az alapvetően nem külföldiek számára íródott, hogy ők jobban megértsék a magyarokat. A könyv nekünk, magyaroknak készült, akik végre 30 éve szabadon élhetünk, miután két diktatúrát átéltünk. Az új generációnak meg kell tanulnia, kik vagyunk, honnan jövünk, és hogy jelenleg mit miért teszünk.” Ezzel kapcsolatban Orbán három különböző szemléletmód fontosságát hangsúlyozta: a történelmi, a földrajzi és a kulturális szemléletét - amelyek együttes ismerete nélkül nem lehetséges a kölcsönösségen alapuló megismerés. Ez azonban véleménye szerint nem egy egyoldalú, hanem sokkal inkább egy olyan folyamat, amelyen mindkét félnek folyamatosan dolgoznia kell a Magyarország és Németország közötti szoros kapcsolatok javítása érdekében. Éppen ezért a miniszterhelyettes szerint a könyv németországi megjelenése egy fontos mérföldkő egymás kölcsönös megértése szempontjából.

Ezt a nézetet Bilger államtitkár is osztotta, illetve világossá tette, hogy az új szövetségi kormánynak is feladata lesz az európai szintű eszmecsere folytatása, hisz az egymással folytatott párbeszéd mindig a legfontosabb prioritás volt Európában, és ennek így is kell maradnia. A Magyarország és Németország között fennálló érezhető politikai véleménykülönbségek ellenére „a közös történelemre való tekintettel csak azt kívánhatjuk, hogy (a kapcsolatok) ismét javuljanak, és újra közeledjünk egymáshoz. Ehhez jó kiindulópontot jelentenek a szoros gazdasági és kulturális kapcsolatok, amelyek a két állam között fennállnak.” – mondta Bilger. Szalai Zoltán hangsúlyozta, hogy ugyanakkor mindkét ország hasonlóan nagy kihívások előtt áll: „A demográfiai kérdést és a migrációs kérdést iránymutatóan kell megoldanunk, ami a jövőt illeti. Ezzel együtt a fiatalokra és a tehetségükre is nagy figyelmet kell fordítanunk. Magyarország csak akkor lehet versenyképes, ha a fiatalok olyan képzést kapnak, amely semmiben sem marad el a berlini, New York-i vagy párizsi színvonaltól.”

Végezetül a közönség soraiból hangzottak el érdekes kérdések, amelyek a Magyarország és Németország közötti általános megítélés viszonyára irányultak. A konstruktív beszélgetések a rendezvényt követő fogadáson is folytatódtak, így zárva le egy összességében sikeres, kölcsönös eszmecserét hozó estét.

„Ezer éve Európa közepén - A magyar állam karaktere” című tanulmánykötet 2021 januárjában - miután a magyar eredetije 2019-es megjelenése után széles tudományos és társadalmi visszhangra talált - a Springer Kiadó gondozásában német fordításban is megjelent. A kötet a fiatal magyar bölcsészek szellemi manifesztumaként szolgál: a neves akadémikusok, jogászok, politikusok és irodalmárok közel 30 tanulmánya közül több a magyarországi konzervatív politika elméleti alapművének tekinthető. A tanulmánykötet kulcsszerepet tölt be a magyar gondolkodás, a magyar történelem, valamint a magyar államszerkezet megértésében.

További információ a német kiadásról ezen a linken érhető el.