Prof. Dr. Tilo Schabert, az Erlangen-nürnbergi Friedrich Alexander Egyetem politológia professzora 2023. április 20-án mutatta be legújabb „Vom Geschehen zur Geschichte” című könyvét, amely lenyűgöző betekintést nyújt a német megosztottság végét övező nemzetközi történetírásba. A Mathias Corvinus Collegium égisze alatt működő Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért és az Alkotmánypolitikai Műhely által szervezett rendezvényen több mint 50 hallgató vett részt, amelyet Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, a Magyar-Német Intézet vendégoktatója és a Chemnitzi Műszaki Egyetem 19. és 20. századi európai történelem professzora moderált.

Dr. Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collégium főigazgatója köszöntőjében kiemelte Schabert magyarországi pozitív hírét, hiszen híres műve, a „Boston Politics” tavaly jelent meg magyar fordításban az MCC Press kiadásában. A legújabb, Duncker&Humblot kiadónál 2023. március 15-én megjelent művével Schabert döntően hozzájárult az 1989-1991-es évek történelemírásáról szóló vitához. Szalai Zoltán köszöntőjében felidézte Magyarország szerepét is, amelyet a német újraegyesítésben vállalt.

Ezt követően Dr. Pócza Kálmán, az MCC Alkotmánypolitikai Műhely vezetője ismertette Schabert professzor figyelemre méltó önéletrajzát. Schabert kiemelkedő tudományos pályafutása és a francia-német kapcsolatok iránti elkötelezettsége eredményeként 2005-ben többek között megkapta a Francia-Német Parlamenti Díjat, 2007-ben pedig a Francia Becsületlégió lovagjává avatták.

Schabert előadása során először a történetírás folyamatáról beszélt. Elmondta, hogy könyvéhez számos forrást gyűjtött össze, és különböző országok levéltáraiban is sokat kutatott. Schabert szerint azonban még ezek a források is problémákat vetnek fel: Az eseményeket mindig a tudósító szemszögéből írják meg, ezért gyakran egy eseményről több történet is keletkezik. Ezt követően két 1989-es átiratot mutatott be, amelyek arról szóltak, hogyan beszélt François Mitterrand francia, valamint Szűrös Mátyás magyar elnök a Szovjetunió végéről, Mihail Szergejevics Gorbacsov szovjet elnök központi szerepéről és Európa jövőjéről.

A Prof. Dr. Krollal folytatott beszélgetés során külön kitértek a könyv tartalmára, módszerére és eredményeire. A könyv nem csupán az 1989 és 1990-es évek német egyesülésig tartó időszakát meséli el, hanem részben az események revíziójára is kitér. Schabert szerint Mitterrand már 1981-ben említette az újraegyesítést Helmut Schmidt akkori kancellárnak, majd később Helmut Kohlnak is – ezt akkor mindkét kancellár esélytelennek tartotta. A témáról folytatott szüntelen párbeszéd végül oda vezetett, hogy Mitterrand és Kohl között szoros barátság alakult ki – számolt be Tilo Schabert.

A beszélgetés során szóba került az a kérdés is, hogy mitől lesz egy politikus kiemelkedő és sikeres. Schabert két központi keretfeltételt mutatott be: Mielőtt az országot kormányoznád, kormányoznod kell a kormányodat, amellyel aztán az országot kormányzod. Emellett fontos, hogy a politikus ismerje az országot, és ehhez egy politikai vezetőnek már hivatalba lépése előtt ki kell építenie egy megbízható hálózatot a társadalomban - mondta. Schabert szerint az állami vezetők közötti kapcsolat és jellemvonásaik is szerepet játszanak. Elmondta, hogy Mitterrand például pontosan tudta, hogyan lehet Margaret Thatcher brit miniszterelnököt arra késztetni, hogy a diplomáciai homályba manőverezze magát, amit Mitterrand így ki tudott használni.

Szóba került a jelenlegi európai politika is. Schabert sajnálatát fejezte ki, hogy a baráti kapcsolatok hálózata, a világpolitika műhelye, ahogy ő nevezte, szétesett. Dr. Bauer Bence, a Német-Magyar Európai Együttműködési Intézet igazgatója záróbeszédében még egyszer összefoglalta, hogy a személyes kapcsolatok fenntartása és a „bizalomépítő intézkedések” elengedhetetlenek a békés egymás mellett élés érdekében.