2021. június 23-án került sor a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Alapítványnál 2020. december 1-je óta működő Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért első offline rendezvényére. A rendezvényen Klaus-Rüdiger Mai: Mi alakítjuk a jövőt című könyvét mutattuk be Budapesten, a Hemingway Étteremben 70 fő részvételével.

Klaus-Rüdiger Mai számos fontos magyar közéleti személyiséggel találkozott háromnapos budapesti látogatása keretében. A könyvbemutató során szóba kerültek a kiadás körülményei is, amelyeket Dr. Michael Fleissner, a könyvet publikáló kiadó ügyvezetője mutatott be. A rendezvény Dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatójának nyitóbeszédével kezdődött. Ezt követően Dr. Bauer Bence, az intézet igazgatója mutatta be a könyvet.

A könyv fő üzeneteinek bemutatása után pódiumbeszélgetés formájában kérdezte Bauer a könyv szerzőjét a leírtakról, azoknak relevanciájáról, illetve a könyv kiadóját a kiadás körülményeiről. Klaus-Rüdiger Mai úgy véli könyvében, hogy a 21. század legnagyobb kihívásához érkezett a német társadalom.

Mai meglátása szerint nyugtalanság és felfordulás jellemzi a jelenlegi időszakot, amelyben a globális pénzvilág uralta balliberális politika át kívánja formálni a kapitalizmus rendszerét. Ezt a jelenséget bénító korszellemként jellemzi, amely egyrészről a társadalmat bénítja, másrészről a demokrácia állapotát veszélyezteti.

A könyvben a bénító korszellem kialakulásának miértjéről és leküzdésének hogyanjáról esik szó. Klaus-Rüdiger Mai perspektívájából Németország úton van a Zöldek uralta ökoszocializmus irányába. Ezt a Zöldek által kijelölt irányt könyvében olyan úttörésként jellemzi, amely az említett paradigmaváltáson keresztül egy új korszak eljöveteléhez vezethet, a középkorról az újkorra és az újkorról a modern korra való átálláshoz hasonlóan. Mai szerint, ha az új irány képes arra, hogy eljuttassa a társadalmat odáig, hogy szeptemberben szavazataival megváltoztassa a demokrácia jelenlegi állapotát, az említett ökoszocializmus alapvetései szerint a szabadpiaci elvek feladására kerülhet sor. Ebből végső soron nem a társadalom nagy része, nem az állampolgárok fognak profitálni, hanem a gazdaság, azon belül is a globális szinten mozgó és profitjukat maximalizálni kívánó pénzbefektetők. 

Mai kiemelte, hogy a motivációt a könyv megírásához újságírói múltja adta. Számos cikket írt valláspolitikai, vallásszociológiai és társadalompolitikai témákban: feldolgozta Leonardo da Vinci, Luther Marton és Dürer biográfiáját, tanításait cikkek formájában. Tapasztalatai alapján úgy gondolta, hogy a jelenlegi német társadalmat tekintve mélyebb elemzésekre van szükség. 

Mai könyvének mondanivalóját alátámasztva elmondta: a jövő attól függ, hogy az állampolgárok hogyan tudják érvényesíteni érdekeiket. Mindezek alapján a könyv a demokrácia, a polgárság és a civil részvétel megerősítésének politikai aspektusait kiemelve kívánja sarkallni a társadalom különböző rétegeit arra, hogy saját jövőjüket alakítsák. 

Fleissner kiemelte a pódiumbeszélgetés alatt, hogy a kiadó is fontos társadalompolitikai feladat előtt áll egy ilyen jellegű könyv kiadása során. A kiadónak nem csak a témát kell ismernie, amelyről a könyv szól, hanem az előzményeket is, amelybe illeszkedik a mondanivaló. Mivel az üzenet az utókornak is megmarad, azt is számításba kell venni, hogy a könyvben foglaltak milyen táptalajra találhatnak a későbbiekben. Mindezek alapján Fleissner alátámasztotta, hogy elegendő potenciált látott a könyv kiadásában, és külön örült, hogy részt tud venni a könyvbemutatón az általa szabadság városaként jellemzett Budapesten. 

A pódiumbeszélgetésen a könyv szerzője és kiadója egyetértettek abban, hogy Németországnak objektív, de nem aktivista újságírás kell, és nincs szüksége a Zöldek által előirányzott kommandógazdaságra és árszabályozásra.

Egyszóval nem támogatnának egy a politikai rendszer által irányított gazdaságot. A szabad sajtót annál inkább, annak érdekében, hogy az állampolgárok kellő információt kapjanak tényekről, és ne a különböző politikai pártok által már saját érdekeik és értékrendszerük szerint interpretált és ezúton formált hírekből tájékozódjanak.

A beszélgetés lezárásaként Mai és Fleissner Bauer úr kérdését megválaszolva elmondták, hogy nem szeretnének és nem is tudnak előrejelzést adni a szeptemberi választások tekintetében. Egyet viszont kiemeltek saját nézőpontjukból: ha zöld kormányzásra vagy zöld-vörös-vörös koalícióra kerül sor, Németország a legmélyebb pontra kerülhet az említett korszellem tekintetében. A pódiumbeszélgetést követően a hallgatóságnak is lehetősége nyílt kérdések feltevésére, ezt követően kötetlen beszélgetésre került sor fogadás keretében.