A világhírű budapesti orvostudományi egyetem, a Semmelweis Egyetem a magyarországi német nyelvű orvosképzés 40. évfordulóját ünnepelte. A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért és a Magyar-Német Baráti Társaság a Németországi Szövetségi Köztársaságban együtt ünnepeltek az egyetemmel.

Prof. Dr. Alpár Alán, a nemzetközi oktatásért felelős rektorhelyettes a Semmelweis Egyetem képviseletében részt vett a 2023. november 23-i ünnepi eseményen, és betekintést adott a német nyelvű, elsőrangú orvosképzés 40 éves magyarországi történetébe.  

A „40 éves a német nyelvű orvosképzés Magyarországon - Egy sikertörténet mérlege és perspektívái“ című ünnepi eseménynek három része volt:

Délután 16 órakor kezdődött a „Németország és Magyarország közti párbeszéd“ rendezvénysorozat részeként a Zoom-on keresztül zajló online esemény, amelyen a német nyelvterületen és Magyarországon élő érdeklődők vettek részt.  
Ezt követte 18 órakor az esti rendezvény panelbeszélgetés formájában. 
Este 19 órától fogadásra került sor.  

Az est házigazdája Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója és Dr. Gerhard Papke, Magyar-Német Baráti Társaság elnöke, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi parlamentjének korábbi alelnöke volt. A rendezvényen összesen mintegy 80 vendég vett részt.

A Semmelweis Egyetem német nyelvű képzési programja három területre oszlik:
humán orvostudomány, fogorvostudomány és gyógyszerészet. A német nyelvű oktatás 40 éve alatt összesen 5.000 szigorlati bizonyítványt (ún. Physikum) és 2.200 záródiplomát adott ki, ebből 170 diplomát az elmúlt tanévben. A 16.000 hallgató harmada a nemzetközi programban vesz részt, közülük 1.300 diák német. A humán orvostudományi szakon kétharmaduk nemzetközi hallgató. Tavaly 400 új német hallgatót vettek fel, négyszeres túljelentkezés mellett.

Alpár professzor szerint a Semmelweis Egyetem egészen különlegesen vonzó aspektusa a családias, egyéni, kiscsoportokban történő, közvetlenül a gyakorlati tárgyra épülő szakmai képzés. Annak érdekében, hogy a növekvő hallgatói létszám ellenére is biztosítani tudják ezeket a csoportméreteket, az elmúlt két évben 150 tanárt képeztek ki a német nyelvű oktatásra. A német szakos hallgatók száma az elmúlt öt évben megduplázódott.

Alpár professzor különösen a német diákok fegyelmét és munkamódszerét dicsérte. Korábban a német szigorú numerus clausus miatt sok diák csak az első két évben maradt Budapesten a Physikum vizsgáig az alapképzésre, majd visszatért Németországba. Most azonban egyre több diák  folytatja tanulmányait a Physikum után is Magyarországon. Az alumnihálózat ma már a nagyszülők generációjáig terjed, és szoros kutatási hálózatok alakultak ki a német egyetemekkel.

Az est végén a Semmelweis Egyetem jelenlegi, sőt első német generációjának hallgatói és öregdiákjai beszélgettek tapasztalataikról és barátságaikról. Ezzel az ünnepséggel egyúttal lezárult a Magyar-Német Intézet 2023-as rendezvényéve.

Áldott Ádventet kívánunk és találkozunk 2024. február 5-én, az évnyitónkon!