Dr. Klaus-Rüdiger Mai író és publicista „A jövőt mi alakítjuk! Hogyan győzhetjük le a bénító korszellemet?” című könyvét az MCC Press jelentette meg magyar fordításban. A magyarországi megjelenés alkalmából az MCC Magyar-Német Intézete az Európai Együttműködésért a könyvbemutatót szervezett a magyar közönségnek. 2022. október 27-én mintegy 40 vendég érkezett az MCC-be, hogy megvitassa a szakkönyv társadalompolitikai mondanivalóját a szerzővel, aki immáron több alkalommal, többek között vendégprofesszorként is járt már a tehetséggondozó intézménynél.

A rendezvény megnyitásaként Dr. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója köszöntötte a vendégeket és bemutatta a kelet-németországi Staßfurt városában született szerzőt. Dr. Klaus-Rüdiger Mai nem csupán számos történelmi regény, biográfia és társadalomkritikus mű szerzője, hanem rendszeresen publikál több jelentős német médiában, mint például a Tichy Einblick-ben is. Dr. Mai Németország egyik legolvasottabb polgári liberális publicistáj. A bevezetőt követően Böhm Márton, az intézet kutatási asszisztense és a rendezvény moderátora a pódiumbeszélgetés nyitányaként összefoglalta „A jövőt mi alakítjuk!” egyes alapvető felvetéseit.

A beszélgetés felvezetéseként Dr. Mai kifejtette motivációját: véleménye szerint a könyv megírása sok éves újságírói tevékenységének szükségszerű következménye. Miután éveken át politikai szakcikkeket és esszéket írt jelentős napilapoknak, úgy érezte, hogy konstruktív társadalomkritikus gondolatait és felismeréseit egy kötetben összefoglalva kell megfogalmaznia. Ezt megelőzően főként vallási és történelmi témájú könyveket írt.

Ezt követően Dr. Mai rátért a Németországban és Európában zajló korszakváltó politikai változásokra. A szerző olyan léptékű paradigmaváltást lát a nyugati világban, amelyet utoljára a közép- és az újkor határán tapasztaltunk. Ez a társadalmi és gazdasági átalakulás tetten érhető olyan kiéleződő irracionális változásokon, mint például a klímahisztéria árnyékában folytatott destruktív gazdaságpolitika vagy a politikai viták a balliberális és kirekesztő hegemónia okozta, a demokráciától idegen beszűkülése. Véleménye szerint a balliberális elit arra törekszik, hogy kivívja magának a politika elsőbbségét a gazdaság előtt, amivel azonban veszélybe kerülnének a szociális piacgazdaság vívmányai és ezzel a polgári szabadság is. Mai véleménye szerint az ideológiai alapú politika helyett újra a felvilágosodás elveinek kellene meghatároznia az államok irányításának művészetét. A pódiumbeszélgetés folytatásában Mai ismertette az FDP, a Szabaddemokrata Párt szerepét a hárompárti német kormánykoalícióban; a CDU, a Kereszténydemokrata Unió ellenzéki munkáját és a polgári spektrum képviseletének hiányából eredő problémát, valamint értékelte a német külpolitikát az Ukrajnában zajló háború tükrében.

Ezt követően a közönség is feltehette kérdéseit a szerzőnek. A Dr. Klaus-Rüdiger Mai aktuálpolitikai kérdésekre vonatkozó véleményét firtató kérdések mellett a közönség izgatottan várta a szerző arra vonatkozó javaslatait, hogy a demokráciát miként lehet Németországban megreformálni a közvetlen részvétel erősítésével. A könyvbemutató végén fogadás várta a résztvevőket.