Klaus-Rüdiger Mai író és történész „Mi alakítjuk a jövőt! Hogyan küzdjük le a bénító korszellemet” című műve a Kosmos csoporthoz tartozó müncheni Langen Müller kiadónál jelent meg. Szakkönyveik mindenek előtt kortörténettel és politikával foglalkoznak széles tematikus merítéssel. A messze nem ismeretlen szerzők, mint Heribert Prantl újságíró vagy Alain Finkielkraut francia filozófus mellett a közvéleményben zajló vitákhoz sok esetben kihívó és éppen ezért jelentős tézisekkel hozzájáruló Markus Krall vagy Thilo Sarrazin művei is megjelentek itt. „Mi alakítjuk a jövőt!” kötetével Mai 2021. áprilisában – fél évvel a német szövetségi parlamenti választásokat megelőzően – legalább ennyire provokatív, egyeseket talán nyugtalanító, mások szemét pedig talán felnyitó munkát mutatott be.

A 240 oldalas kötet nem kevesebbre törekszik, minthogy felmutassa a kiutakat a viharvert és megfáradt német demokráciának. A kelet-németországi Staßfurt városában született Mai kötetének első részében Németország társadalompolitikai viszonyait vesézi ki. Németország politikailag ugyanis rendkívül felzaklatott. Sokan úgy érzékelik, hogy már nem lehet annyira szabadon kifejteni a véleményüket. Vagy pedig csak akkor, ha az politikailag korrekt, tehát balliberális. A konzervatív hangokat hamar jobboldali, diszkrimináló vagy fajgyűlölő színben bélyegzik meg. Itt már nem az érvek, hanem a megfelelőnek vélt erkölcsi hozzáállás számít. Az olvasó pedig – 1968 visszacsengésével – hamar megállapíthatja, hogy a környezetvédelem kérdéseinek a hisztériába csapó klímavédelmet is jelentő átpolitizálása a Fridays for Future mozgalommal, a tömeges bevándorlás következtében tarka és nyílt társadalmak csábítása, valamint a „múltat eltörlő” cancel culture nem kevesebb, mint a társadalom mélyreható átszabásának egy-egy eleme. Erre épülnek a szerző korunkat tükröző megfigyelései: hogyan fordították saját előnyükre a hatalmasok, a világ elitjéhez tartozók a koronavírus-világjárványt?

Klaus-Rüdiger Mai saját névvel is felruházta ezt a korszakos változást, amelynek küszöbén állunk a XXI. század harmadik évtizedének elején: szerinte ez a Nagy átalakulás vagy másként fogalmazva a Nagy újraindítás. A „Nagy átalakulás” fogalma eredetileg Polányi Károly magyar-osztrák gazdaságtörténésztől származik, aki 1944-ben megjelent, azonos című művében a XIX. és XX. századi nyugati társadalmak gyökeres átalakulását vizsgálta. Jelenkorunk Nagy átalakulása ezért a „Nagy újraindítás” nevet is viseli Klaus Schwab, a Világgazdasági fórum elnökének kezdeményezése alapján. A világ elitje azt ígéri, hogy a világ igazságosabb, szociálisan érzékenyebb és fenntarthatóbb lesz a koronavírus-világjárványt követően? – sokakhoz hasonlóan Klaus-Rüdiger Mai sem képes ennek teljes mértékben hitelt adni. Mai nem csupán kritikusan, hanem egyúttal konstruktívan vitatja meg a különböző tárgyköröket, amelyeket korunk jelentős átalakulása tükrében szem előtt kell tartani.

Nem ódzkodik górcső alá venni a németországi oktatásügy dicstelen helyzetét és mélyreható ismeretekről tesz tanúbizonyságot a gazdaság vagy a belbiztonság területén, ahol jó néhány dolog nem úgy áll, ahogyan kellene és a Nagy átalakulás mozgatórugói miatt belátható időn belül sem fordul jobbra.

Kötetének első felében ezért Mai bepillantást enged az olvasónak mindabba, ami adott esetben Németországban nem rendjén működik. Megnevezi a polgári társadalom lebontásában részt vevő és a bevált értékek kiiktatására törekvő főbb szereplőket: az ultraliberálisokat, a balliberálisokat, a hatalmasok és gazdagok elitjét, akik egy új világ vagy éppen egy új Németország mellett szállnak síkra. Hová vezetne mindez? Nem lenne akkor jobb, ha inkább kivándorlunk?

A szerző mégis inkább építő javaslattal él: a bénult pesszimizmusba süppedés helyett gondolkodjunk, álljunk a sarkunkra és cselekedjünk. A jövő a polgároké! Mi polgárok nem bízhatjuk csak „azokra odafenn”, hogy meghatározzák az életünket. Az sem véletlen, hogy Mai könyvét egy-egy Kant- és Goethe-idézettel kezdi és zárja: a felvilágosodás alapvetései mentén kell óvni és védeni a szabadságot és a demokráciát, ahol soha nincs „alternatíva nélküli” kérdés. A szerző erre a helyzetértékelésre és megközelítésre építi javaslatainak sorát, amely beharangozná a polgári Németország újjászületését. A bürokratikus államszervezet megkurtítását ugyanúgy javasolja, mind a polgári szerepvállalás és a gazdasági ösztönzők kiterjesztését és ezzel a tervgazdaság visszaszorítását. A bénító korszellem ugyanis éppen a felsőbbségét hirdető, a polgárok felett gyámkodó, anyai ágon pedig a teljesítmény és kreativitás ösztönzése helyett vakon osztogató állam bácsitól ered. A balliberális elit erkölcsi diktatúrája helyett a törekvéseink demokratikus vitából induljanak ki – hangsúlyozza Klaus-Rüdiger Mai. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kapitalizmus elátkozása helyett inkább ismerjük el a vívmányait. Különben is érdemes sok mindent megóvni a posztmodern kikukázástól, amire az európai ház felépült. A szülőföld kultúrája, a haza vagy akár a nemzet ugyan mind olyan fogalom, amit a politikai középvonaltól balra nem szívesen hallanak, de a polgárok jelentős részének mégis mind a mai napig kedvesen cseng és nemes egyszerűséggel a puszta hazafiságot jelenti. És nem a nacionalizmust. Éppen ezért is határolódik el Mai élesen az AfD-től, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párttól.

A kötet óhatatlanul kibontakoztatja az izgalmas, heves és ötletgazdag vitát. Az olvasót vagy letaglózza és végül elriasztja korunk ilyen tömény és nehezen emészthető bírálata, vagy éppen ellenkezőleg: megerősíti csalódottságát a hatalmasokban, akik a néptől és a népet foglalkoztató ügyektől elszakadva kormányoznak. Az éles hangvétele ellenére a kötet számos gondolatébresztőt fogalmaz meg, okot ad a régóta esedékes megfontolásra, hiszen nem csak a német társadalom átalakításához kapcsolódó társadalompolitikai problémák leírásáról van szó, hanem kézzel fogható támponttal is szolgál a politikai megoldáshoz: mindenkit egyénileg szólít meg és fel, hogy legyen polgár és demokrata a szó legszorosabb értelmében. Az teljesen lényegtelen, hogy egyetértünk-e a szerzővel – a lényeg az, hogy éljünk a minket megillető jogokkal.

Bibliográfiai adatok:

Szerző: Klaus-Rüdiger Mai

Cím: Die Zukunft gestalten wir! Wie wir den lähmenden Zeitgeist überwinden (Mi alakítjuk a jövőt! Hogyan küzdjük le a bénító korszellemet)

Kiadó: Langen Müller Verlag

Kiadás napja: 2021. április 15.

Terjedelem: 240 oldal

ISBN: 978-3784435886