2024. május 23-án Frank-Lothar Kroll, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésésrt vendégprofesszora tartott előadást a békéscsabai MCC képzési központban. A rendezvényen mintegy 20 fő hallgatóság vett részt, akiknek az előadás után lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a témával kapcsolatban.

Kroll professzor előadásában kifejtette, hogy a konzervatív politika jelenleg nincs könnyű helyzetben. Különösen igaz ez Németországban, ahol a konzervatív álláspontok az elmúlt években súlytalanná váltak a politika színterén. Előadásában egyrészt azt vizsgálta, milyen történelmi és társadalmi okok húzódnak meg a konzervatív álláspontok marginalizálódása mögött Nyugat-Európában, valamint milyen lehetőségei vannak a német konzervatív szárnynak saját maga újradefiniálására. Bár mind a három nagy európai régió – Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa – sajátos konzervatív hagyományokkal rendelkezik, felmerül a kérdés, hogy létezik-e egy olyan konzervatív értékrend, amely minden európai irányzat számára közös iránymutatásul szolgálhat a sikeres megújuláshoz? Mit is jelent a konzervatív politika eszméje? - tette fel a kérdést az előadó. 

A legfontosabb, hogy a konzervatív eszmék szabadság fogalma nem azonos a liberális eszme szabadság fogalmával. A másik fő pont, hogy Európát a kereszténység szelleme hatja át, ami az egyén személyiségét, szabadságát és felelősségtudatát hangsúlyozza, illetve azt, hogy embertársainkkal szolidárisnak kell lennünk. Mivel a keresztény eszme egy konzervatív eszme, a kettő kölcsönösen kiegészíti egymást. Fontos szempont a társadalmi igazságosság és felelősségtudat is a konzervatív eszme tükrében. További hangsúlyt kapott az előadásban, hogy Európában biztosítottak az állampolgárok alapvető életfeltételei, a jogbiztonság, az oktatás, az egészségügyi ellátás és a védelem is esetleges merényletek, támadások során. Elmondható, hogy a konzervatív politika fő feladata Európában biztosítani minden állampolgára szabadságát – összegezte mondandóját a professzor.

Az előadást panelbeszélgetés követte, amelyet Kolja Diekmann, az MCC Magyar-Német Intézetének gyakornoka moderált.